Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

ITIL

Zarządzanie usługami IT - ITIL

W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowaną do potrzeb klientów i użytkowników? Kto powinien określać potrzeby dotyczące zakresu oraz jakości usług IT? Jakie parametry usług powinny być mierzone, aby doskonalić jakość świadczonych usług? Czy powinno się inaczej podchodzić do zasad dostarczania usług IT przez działy IT, a inaczej przy dostarczaniu ich przez firmy świadczące tego typu usługi komercyjnie?
Na te i inne pytania odpowiada zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, czyli ITIL®.

Pierwsza wersja ITIL ukazała się w 1989 roku i od tego czasu zdobyła coraz większą popularność i uznanie wśród dostawców i odbiorców usług IT. Obecna, najnowsza, trzecia wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT obejmuje pełen cykl życia usług i procesów z nią związanych, od strategii (Service Strategy) poprzez projekt (Service Design), przekazanie (Service Transition) do eksploatacji (Service Operation) oraz ustawiczne doskonalenie (Continual Service Improvement).
Stosując się do najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, możemy optymalne dopasować wartość dostarczanych przez IT usług do oczekiwań biznesu.

 

ITIL Foundation

Podstawowe szkolenie z zakresu IT Infrastructure Library - ITIL® Foundation - ma na celu dostarczenie wystarczającej wiedzy z zakresu dobrych praktyk zarządzania usługami IT tak, aby uczestnik mógł efektywnie i świadomie, na każdym szczeblu, uczestniczyć przy zarządzaniu usługami IT i mógł z powodzeniem zdać egzamin.
Szkolenie trwa 3 dni, po jego zakończeniu organizowany jest oficjalny egzamin ITIL Foundation, którego napisanie zajmuje 1 godzinę.

 

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner jest zaprojektowany jako pomost między szkoleniem ITIL Foundation, a szkoleniami ITIL Intermediate (nie zastępuje istniejącego schematu kwalifikacji ITIL).

 

ITIL Intermediate

Szkolenia ITIL® Intermediate to praktyczne warsztaty uzupełniające i poszerzające wiedzę z określonych obszarów zarządzania usługami IT i ITIL.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach poziomu Intermediate jest posiadanie certyfikatu „ITIL Foundation”.
Szkolenia na poziomie Intermediate są podzielone na dwa obszary:

 • Lifecycle Stream,
 • Capability Stream.

 

Lifecycle Stream

Grupa Lifecycle Stream obejmuje pięć szkoleń kończących się egzaminami. Każde szkolenie z obszaru Lifecycle odpowiada jednemu z pięciu etapów cyklu życia usługi. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z kluczowymi elementami etapu oraz realizowanymi procesami z punktu widzenie właścicieli procesów, czyli z wysokiego poziomu zarządzania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi korzyściami biznesowymi, elementami wejściowymi i wyjściowymi procesów, jak również zagrożeniami i krytycznymi czynnikami sukcesu oraz kluczowymi wskaźnikami wydajności. Podczas szkolenia wykonywane są praktyczne ćwiczenia, które zajmują około 20% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 3 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.
Grupa szkoleń Lifecycle Stream jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą dobrych praktyk ITIL w kontekście cyklu życia usługi.
Główne obszary to:

 • cykl życia usług IT,
 • wykorzystanie procesów i elementów dobrych praktyk w cyklu życia usługi,
 • możliwości (zdolności, potencjał) zarządzania niezbędne do realizacji dobrych praktyk Zarządzania Usługami IT w organizacji.

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Lifecycle Stream daje 3 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITL® Expert.
Szkolenia w ścieżce Lifecycle:

 • SS - Service Strategy
 • SD - Service Design
 • ST - Service Transition
 • SO - Service Operation
 • CSI - Continual Service Improvement

 

Capability Stream

Grupa Capability Stream obejmuje cztery szkolenia, które łączą procesy zarządzania usługami IT w logicznie powiązane obszary. Podczas szkolenia istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się z rekomendacjami dobrych praktyk ITIL®, ponadto wykonywanych jest wiele praktycznych ćwiczeń, które pozwalają zapoznać się i opanować techniki wdrażania i zarządzania procesami IT. Ćwiczenia zajmują około 50% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 5 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.
Grupa szkoleń Capability Stream jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą procesów i ról. Cykl życia usługi jest elementem programu nauczania, ale kluczowe obszary to:

 • działania procesów,
 • realizacja i wykorzystanie procesów w całym cyklu życia usługi.

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Capability Stream daje 4 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert.
Szkolenia w ścieżce Capability:

 • OSA - Operational Support & Analysis
 • PPO - Planning Protection & Optimization
 • RCV - Release, Control & Validation
 • SOA - Service Offerings & Agreements

 

Egzaminy na poziomie Intermediate

Egzaminy na poziomie Intermediate przeprowadzane są w formie testu. Każdy egzamin zawiera 8 pytań, każde pytanie odnosi się do scenariusza. Do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi:

 • za wybranie odpowiedzi poprawnej uzyskuje się 5 punktów,
 • za wybranie odpowiedzi częściowo prawidłowej uzyskuje się 3 punkty,
 • za wybranie odpowiedzi najmniej poprawnej uzyskuje się 1 punkt,
 • za wybranie odpowiedzi niepoprawnej nie otrzymuje żadnych punktów.

Egzamin trwa 90 minut i jest przeprowadzany w języku angielskim.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania egzaminu do 120 minut.
Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 70% punktów
(co najmniej 28 z 40 możliwych punktów).

 

ITIL Expert

Końcowym szkoleniem na poziomie Intermediate, niezbędnym do uzyskania tytułu ITIL Expert, jest Managing Across the Lifecycle (MALC). Szkolenie jest zakończone stosownym egzaminem, dającym ostatnie 5 punktów na ścieżce ITIL Expert.
Aby uzyskać tytuł ITIL Expert, należy zebrać 22 punkty, przy czym 2 punkty z egzaminu ITIL Foundation, 5 punktów z MALC, a pozostałe z dowolnych szkoleń Intermediate.

 

Reasumując - w ofercie szkoleniowej z obszaru ITIL znajdują się następujące szkolenia (szcegóły szkolenia dostępne po kliknięciu na wybrany tytuł):

 

W przypadku zainteresowania szkoleniami niefigurującymi w ofercie, polecamy kontakt z działem handlowym: 22 861 96 04 lub osec@osec.pl

 

 

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready