Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Prowadzenie projektów w oparciu o metodykę Scrum

Kod szkolenia: 
scrmsm1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Prawidłowe stosowanie artefaktów Scrum
 • Określanie kompetencji i możliwych uproszczeń w ramach metodyki Scrum
 • Osadzanie metodyki Scrum w rzeczywistej organizacji
Cel szkolenia: 
 • Wykształcenie umiejętności prowadzenia projektu zgodnie z metodyką Scrum w roli Scrum Master
 • Poznanie efektywnych narzędzi motywowania zespołu i technik interwencji
 • Określenie balansu pomiędzy narzędziami analitycznymi a technikami motywowania w prowadzeniu projektu zgodnie z metodyką Scrum
 • Przygotowanie do certyfikacji umiejętności w ramach egzaminów PSM-I i PSM-II
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które nadzorują lub będą nadzorowały prowadzenie zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania zgodnie z metodyką Scrum, na stanowisku Scrum Master. Posiadają one wiedzę oraz doświadczenie dziedzinowe oraz chcą uporządkować i certyfikować swoje umiejętności. Zainteresowane są praktycznym podejściem, a także zapoznaniem się z technikami i metodami które są odzwierciedleniem bieżącej wiedzy na temat prowadzenia zwinnego projektu. Traktują metodykę jako wykładnię dobrych i sprawdzających się zasad które powinny być dostosowane do rzeczywistej organizacji.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność dwudniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:

 • Znajomości typowych aspektów organizacyjnych projektu (uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie na dowolnym stanowisku)
 • Podstawowej znajomości technik i narzędzi związanych z wytwarzaniem oprogramowania
 • Podstawowej znajomości technik analitycznych
Cena netto PLN: 
3100
Cena brutto PLN: 
3813
Czas trwania: 
2 dni
Uwagi: 

Szkolenie obejmuje zagadnienia przygotowujące do certyfikowania umiejętności w ramach certyfikacji PSM-I i PSM-II (w ramach www.scrum.org - ang. Professional Scrum Master I, Professional Scrum Master II), znacznie ten zakres poszerzając. Słuchacze dodatkowo zaznajamiają się ze sprawdzonymi praktycznymi metodami estymowania miar projektowych i narzędziami monitorowania postępów projektu poszerzających samą metodykę.

 

Cena szkolenia obejmuje także przystąpienie do egzaminu Professional Scrum Master I.
Uczestnicy otrzymują - ważne 14 dni - hasło do logowania do egzaminu na stronie www.scrum.org
Zdają go w dowolnym miejscu (z dostępem do internetu) i czasie (jednak, nie później niż 14 dni od daty otrzymania hasła).

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Wprowadzenie do metodyk zwinnych prowadzenia projektów – Agile
  • Metodyki zwinne – reguły i zasady
  • Przegląd metodyk zwinnych i odchudzonych (ang. Lean)
  • Cechy metodyki Scrum
  • Ograniczenia czasowe (ang. Timebox)
  • Zadania w projekcie a Scrum – przegląd
 2. Role w metodyce Scrum
  • Przegląd ról w metodyce Scrum
  • Zakres kompetencji – możliwe połączenia i uproszczenia
  • Scrum Master a proces Scrum
 3. Artefakty Scrum
  • Budowa i zasady stosowania
  • Efektywne wykorzystanie
 4. Właściciel produktu (ang. Product Owner)
  • Rola i zadania
 5. Zespół odpowiedzialny za dostarczenie produktu
  • Zadania członka zespołu
  • Zasady komunikacji
  • Weryfikacja stanu prac
 6. Sprint – podstawowa jednostka przebiegu projektu
  • Długość sprintu – aspekty wyboru
  • Zasady realizacji i zadania w sprincie
  • Produkty realizacji sprintu
  • Zamknięcie sprintu
 7. Spotkania w Scrumie
  • Zasady realizacji spotkań w Scrum i ich rodzaje
  • Produkty spotkań
  • Ograniczenia i rodzaje spotkań
 8. Planowanie
  • Estymowanie ram projektu
  • Lista wymagań dotycząca produktu
  • Przegląd zadań do zrealizowania w sprincie
  • Metoda estymacji czasu – gra planistyczna
 9. Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zadania Scrum Mastera związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Pojęcie długu technologicznego
  • Narzędzia zarządzania ryzykiem
 10. Retrospekcja
  • Zasady prowadzenia retrospekcji
  • Efekty retrospekcji
  • Zadania do realizacji jako efekt retrospekcji
  • Narzędzia i wzorce wdrażane w pracach projektowych
 11. Skalowanie procesów Scrum
  • Zasady i aspekty skalowania metodyki
  • Efektywność skalowania w Scrum
 12. Realizacja i monitorowanie zadań w Scrum
  • Suma wykonanych zadań
  • Zadania pozostałe do wykonania
  • Zakończenie procesów i zadań w Scrum
Kursy poprzedzające: 
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Czw, 08/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready