Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Analityka Systemowa

Analityka systemowa

Złożone systemy informatyczne nie mogą obecnie powstawać bez realizowanych etapów analizy funkcjonalności zadań biznesowych jakie spełniają i współpracy z innymi, już istniejącymi w środowisku przedsiębiorstwa. Często sprzeczne potrzeby zamawiającego i zespołów wytwarzania, godzić będzie osoba o kompetencjach analitycznych. To odpowiedzialna rola. Z jednej strony wymaga się od niej ścisłego i kategoryzującego postrzegania wyzwań technicznych, a z drugiej umiejętności pracy w domenie wartości klienta i zrozumienia jego nie zawsze do końca zwerbalizowanych potrzeb.

W ramach zajęć które proponujemy, łączymy aspekty doświadczeń pracy na różnych poziomach abstrakcji i w różnych modelach postrzegania. Oferta zajęć obejmuje bowiem tak zakres wymagań biznesowych (które najczęściej są czynnikiem sterującym przebiegiem całego procesu wdrożenia systemu) jak i wymagań z poziomu funkcji aplikacji oraz technicznych. Zarządzanie przypadkami użycia ucieleśniające (w sensie analitycznym) codzienne działanie aplikacji, są traktowane w naszej propozycji tak w kontekście wymagań jak i wsparcia budowy samej architektury rozwiązania.

Bez wątpienia aspekty techniczne także wpływają na wybór wydajnych i bezpiecznych rozwiązań w samym projekcie systemu. Stąd propozycja dla architektów rozwiązań informatycznych, w których codziennej pracy pojawiają się tego typu wyzwania. W naszej propozycji kładziemy nacisk tak na aspekt walorów technicznych oraz elegancji architektury jak i na odniesienie do rzeczywistego powodu realizacji systemu. Wszakże jest on najczęściej tożsamy z uzasadnieniem biznesowym całości projektu.

Każdy projekt (a te w których produkty IT występują jako podstawowe bez wątpienia nie mogą być tu traktowane jako wyjątek) obciążony jest szeregiem ryzyk. Ze względu jednak na specyfikę projektu, wdrożenie systemów informatycznych niesie ze sobą kategorie ryzyka specyficzne. Działalność silnie twórcza z jaką mamy do czynienia w informatyce, wymaga podejmowania decyzji świadomych co do zarządzania ryzykiem nie tylko samego projektu ale i typowo technicznego. Rola znajomości tego ryzyka w złożonych projektach nie leży najczęściej na barkach kierownika projektu. Prowadzi on oczywiście rejestr i takich ryzyk, ale identyfikowane są one (jako zdiagnozowane) przez analityka lub architekta rozwiązań informatycznych. Często także zdarza się, że to architekt lub analityk proszony jest o opinię co do działań prewencyjnych związanych z danym ryzykiem.

A jakość? Co z jakością? Przecież w projektach należy zaplanować działania związane z zapewnieniem jakości. Mamy nadzieję, że i w tym względzie nasza propozycja Państwa zadowoli. Proponujemy zestaw szkoleń dotyczących testowania aplikacji, miar projektowych oraz miar jakościowych oprogramowania.

 

Naszą propozycję uszeregowaliśmy w następujących kategoriach:

  • Architektura – wiedza i umiejętności związane z budową, utrzymaniem i rozwijaniem architektury oprogramowania

  • Narzędzia – zestaw narzędzi ułatwiających a często także umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji projektowych

 

W naszej ofercie:

 

ARCHITEKTURA

 

NARZĘDZIA

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready