Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku PHP

Kod szkolenia: 
PPHP1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
 • Umiejętność implementowania obiektu i modułu wg. dostarczonej specyfikacji.
 • Umiejętność programowania z użyciem standardowych funkcji i mechanizmów języka.
 • Wstępne zorientowanie w dostępnych frameworkach języka PHP
Cel szkolenia: 
 • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie prostych i średnio zaawansowanych aplikacji w języku PHP
 • Zapoznanie się uczestników z zestawem podstawowych funkcji języka PHP
 • Wykształcenie umiejętności weryfikowania poprawności programów oraz diagnozowania błędów
 • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji aplikacji w języku PHP
 • Przygotowanie do zdawania egzaminu ZCE
 • Zapoznanie się z uznanymi praktykami wytwórczymi
 • Zapoznanie się z dostępnymi frameworkami PHP
Grupa docelowa: 

Kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy programują w dowolnym języku programowania proceduralnym lub obiektowym (Java, C, C#, VB, Pascal) i chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku PHP.
Zagadnienia zajęć skupiają się na programowaniu w języku PHP w sposób umożliwiający kompleksowe tworzenie aplikacji internetowych i obejmują wymagania egzaminu ZCE (ang. Zend Certified Engineer). W trakcie zajęć duży nacisk kładziemy na prawidłową i wydajną implementację rozwiązań oraz uznane praktyki wytwórcze. Zajęcia obejmują także zagadnienia związane z przeglądem dostępnych ram (ang. frameworkówi) PHP oraz integracji z bazą danych MySQL.

 

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku proceduralnym bądź obiektowym na poziomie podstawowym
 • Znajomość podstaw technologii obiektowej.
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego GNU/Linux lub Microsoft Windows na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika.

 

Cena netto PLN: 
2900
Cena brutto PLN: 
3567
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, Wrocławiu i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Podstawy PHP
  1. Cykl życia strony
  2. Anatomia skryptu PHP
  3. Budowa skryptu
  4. Typy danych
  5. Zmienne
  6. Stałe
  7. Operatory
  8. Struktury kontrolne
 2. Funkcje
  1. Podstawy
  2. Przekazywanie argumentów
  3. Zwracanie wartości
  4. Zasięg zmiennych
  5. Funkcje zagnieżdżone
  6. Funkcje rekurencyjne
 3. Tablice
  1. Podstawy
  2. Operacje na tablicach
  3. Iteracja
  4. Sortowanie
  5. Stos, kolejki, zbiory
 4. Ciągi tekstowe
  1. Podstawy
  2. Operacje na ciągach
  3. Formatowanie
  4. Wyrażenia regularne
 5. Programowanie internetowe
  1. Protokół HTTP
  2. Formularze
  3. Nagłówki HTTP
  4. Sesje
 6. Programowanie obiektowe
  1. Podstawy
  2. Metody i atrybuty
  3. Stałe i metody statyczne
  4. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  5. Wyjątki
 7. Podstawy baz danych
  1. Wstęp do relacyjnych baz danych
  2. Złączenia
  3. Procedury składowane
  4. Transakcje
 8. Integracja PHP i MySQL
 9. Projektowanie obiektowe
  1. Przydatne wzorce projektowe
  2. Singleton
  3. Factory
  4. Registry
  5. MVC
 10. Biblioteka standardowa PHP
  1. XML i WebServices
  2. Podstawy XML
  3. DOM w PHP
  4. Web Services
 11. Obsługa plików
  1. Prawa dostępu do plików oraz prawo własności
  2. Odczyt pliku
  3. Zapis do pliku
  4. Inne operacje na plikach i katalogach
 12. Bezpieczeństwo aplikacji
 13. AJAX i PHP
 14. Wybrane frameworki (moduł opcjonalny)
  1. Symfony2
  2. Zend Framework 2
  3. Laravel
  4. Silex

 

Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 12/12/2016
Kraków: 
Pon, 05/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready