Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration (Course 3124)

Kod szkolenia: 
SUSE3124
Opis szkolenia: 

Install, deploy and manage of the SUSE Linux Enterprise 12 operating system.

-------------

Instalacja, wdrożenie i zarządzanie systemem operacyjnym SUSE Linux Enterprise 12.

Cel szkolenia: 

Attendees will be taught the following concepts and skills fundamental to understanding SLES 12:

 • Install a SLES12 machine and do the first steps with Linux
 • Become familiar with the command line interface and the most important commands
 • Manage users and permissions
 • Manage processes and jobs
 • Manage software
 • Use basic network commands and NFS

-------------------

Uczestnicy będą wprowadzani w następujące pojęcia i umiejętności o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia SLES 12:

 • Zainstalowanie maszyny SLES12 i pierwsze kroki z Linuksem
 • Zapoznanie się z interfejsem wiersza poleceń i najważniejszymi poleceniami
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • Zarządzanie procesami i zadaniami
 • Zarządzanie oprogramowaniem
 • Używanie podstawowych poleceń sieciowych i NFS

 

Grupa docelowa: 

This course is designed for those who have little or no experience with Linux and who are seeking a fundamental understanding of the SUSE Linux Enterprise 12 operating system. It is also ideal for those who want to begin preparing for the SUSE Certified Linux Professional 12 Exam or the Linux Professional Institute LPIC-1 exams.

---------------

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które mają niewielkie lub żadne doświadczenie z Linuksem i dążą do zrozumienia podstaw systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise 12. Jest także idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą rozpocząć przygotowania do egzaminów SUSE Certified Linux Professional 12 Exam lub Linux Professional Institute LPIC-1.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Before taking this course, you are required to have only basic computer skills on any operating system. This course is designed for people who are beginners with the Linux operating system. Knowledge of any desktop operating system is sufficient.

--------------

Do przystąpienia do tego kursu, wymagane są tylko podstawowe umiejętności obsługi komputera w dowolnym systemie operacyjnym. Ten kurs jest przeznaczony dla ludzi, którzy są początkujący w pracy z systemem operacyjnym Linux. Znajomość pulpitu dowolnego systemu operacyjnego  jest wystarczająca.

Cena netto PLN: 
4300
Cena brutto PLN: 
5289
Cena EURO: 
1353
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Cena / Price = 1100 EUR net [Cena / Price = 1353 EUR brut]

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

We offer training at our centers in Warsaw, Wroclaw, Krakow and Gdynia, as well as in locations designated by the customer. To arrange, please contact us at osec@osec.pl

 

Aby zarezerwować miejsce na szkolenie prześlij do nas wypełniony Formularz Rejestracji (Registration Form):

FORMULARZ REJESTRACJI

 

To register for this course, please fill the  REGISTRATION FORM]

 

Konspekt: 

1. What is SUSE Linux Enterprise?

 • Understand the different flavors of SUSE Linux
 • Understand the SUSE Linux Enterprise maintenance model
 • Install SLES12
 • Introduction to the GNOME Desktop
 • Understand YaST
 • Understand the Filesystem Hierarchy Standard
 • Get to Know the Linux File Types

2. Work with the Command Line

 • Define and Explain the Shell Environment
 • Use the Most Important Commands
 • Get Help at the Command Line
 • Work with the VIM Text Editor
 • Use OpenSSH for Command Line Remote Administration

3. System Initialization

 • Understand the SLE12 Boot Process
 • Understand UEFI, Secure Boot, and Trusted Execution
 • Configure the GRUB2 Bootloader
 • Define and Manage Services with systemd

4. Process Management

 • Manage Processes
 • Work with Background Processes
 • Schedule Processes

5. Identity and Security

 • Manage Users and Groups
 • Change File Permissions
 • Delegate Privileges (su)

6. Manage Software

 • Manage RPM Packages
 • Manage Software Repositories and Libzypp

7. Network Management

 • Use Basic Network Commands
 • Configure Network Interfaces
 • Manage Networks with Wicked
 • Set Up SUSEfirewall2

8. Storage

 • Configure Partitioning (MBR and GPT)
 • Recognize Traditional Linux File Systems
 • Introduction to BtrFS
 • Configure Software RAID
 • Configure Logical Volume Management (LVM)

9. Administration and Monitoring

 • Configure Time Synchronization
 • Configure System Logging
 • Use Supportconfig

10. Hardware Management

 • Display Hardware Information
 • Manage Drivers
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 28/11/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready