Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration (Course 3125)

Kod szkolenia: 
SUSE3125
Opis szkolenia: 

The course SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration. builds upon the SUSE Linux Enterprise Server 12: Administration course and teaches advanced system administration task on SLES 12.

SLES 12 comes with several innovative technologies - such as systemd as a SystemV init replacement, GRUB2, UEFI, GPT support, and others. This course covers these innovations and also teaches a system administrator how to administer SLES 12 efficiently and effectively.

-----------------------------------

Szkolenie SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration oparte na SUSE Linux Enterprise Server 12: szkoli i uczy zaawansowanych zadań administrowania systemem na SLES 12.

SLES 12 jest wyposażony w wiele innowacyjnych technologii - takich jak Systemd jako zamiennik startowy danego SystemV,  GRUB2, UEFI, wsparcie GPT i inne. Kurs obejmuje te innowacje, a także uczy administratora systemu, jak zarządzać SLES 12 wydajnie i skutecznie.

Cel szkolenia: 

After attending the course, the student should be capable to administer SLES 12, including systemd, to deal with specialized networking and storage setups, and should have a solid understanding of basic Bash scripts.

Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and command line work with Linux.

----------------------------

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien być w stanie zarządzać SLES 12, w tym Systemd, powinien umieć uporać się z ustawieniami wyspecjalizowanych sieci i pamięci masowej oraz powinien znać solidne podstawy skryptów bash.

Uczestnicy powinni uzyskać solidną wiedzę na temat ogólnej konfiguracji systemu i pracy z Linuksem na poziomie linii poleceń.

Grupa docelowa: 

The course is designed for those who already have experience with Linux, including general system configuration and command line work. The course is ideal for those seeking advanced administration skills on SUSE Linux Enterprise Server 12, those who have completed the previous course in the SUSE CLP 12 curriculum, and those preparing to take the SUSE CLP 12 Practicum.

------------

Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy mają już doświadczenie z Linuksem, w tym z konfiguracją ogólną systemu i pracą z wiersza poleceń. Kurs jest idealny dla osób poszukujących zaawansowanych umiejętności administracyjnych na SUSE Linux Enterprise Server 12, którzy ukończyli poprzedni kurs w ścieżce programowej SUSE CLP 12 oraz osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu SUSE  CLP 12 Practicum.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Before attending this course, it is highly recommended that students have a good working knowledge of Linux and should be able to:

 • Perform partitioning and file system setup and maintenance
 • Perform system configuration including network setup and user management
 • Manage software packages
 • Work on the command line including file management and text editing

This knowledge can be gained through the SUSE Linux Enterprise 12 Administration Course.

-----------------------

Przed przystąpieniem do udziału w tym kursie jest wysoce zalecane, aby słuchacze mieli dobrą wiedzę praktyczną na temat Linuksa oraz byli w stanie:

 • Wykonać konfigurację partycjonowania i systemu plików oraz utrzymania
 • Przeprowadzić konfigurację systemu w tym konfigurację sieci i zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzać pakietami oprogramowania
 • Pracować w wierszu poleceń w tym zarządzanie i edycja plików tekstowych

Wiedza ta może być uzyskane w ramach Szkolenia SUSE Linux Enterprise 12 Administration.

Cena netto PLN: 
4300
Cena brutto PLN: 
5289
Cena EURO: 
1353
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Cena / Price = 1100 EUR netto [Cena / Price = 1353 EUR brutto]

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 
We offer training at our centers in Warsaw, Wroclaw, Krakow and Gdynia, as well as in locations designated by the customer. To arrange, please contact us at osec@osec.pl

 

Aby zarezerwować miejsce na szkolenie prześlij do nas wypełniony Formularz Rejestracji (Registration Form):

FORMULARZ REJESTRACJI

 

To register for this course, please fill the

[REGISTRATION FORM]

Konspekt: 

Section 1: Identity and Security

 • Delegation of Privilege (sudo/polkit)
 • ACLs
 • AppArmor

 

Section 2: Advanced Network Configuration

 • Bonding
 • VLAN
 • IPv6

 

Section 3: Manage Storage

 • iSCSI
 • MPIO

 

Section 4: Monitoring and Troubleshooting

 • Configure System Logging
 • Backup/Recovery, Snapper
 • Establish Server Health
 • Troubleshooting

 

Section 5: Network Services

 • SSH
 • xinetd
 • NFSv4
 • Apache2
 • Samba 4

 

Section 6: Shell Scripting

 • Elements of Shell Scripts
 • Control Structures
 • Interactive Scripts
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 21/11/2016
Kraków: 
Pon, 16/01/2017

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready