Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Miary w projektach informatycznych – narzędzia kierownika zespołu programistów

Kod szkolenia: 
AMEP1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Efektywne identyfikowanie i predykcja problemów i możliwych naruszeń tolerancji w projekcie.
 • Stosowanie miar ilościowych i jakościowych w zespołach tworzących oprogramowanie.
 • Systemowe podejście do organizacji pracy zespołu wytwórczego
Cel szkolenia: 
 • Określenie siły i możliwych słabości stosowania miar w zespołach programistów.
 • Dostarczenie narzędzi i wzorców dokumentów możliwych do stosowania w różnorodnych kontekstach.
 • Pogłębienie kontroli nad procesem realizacji prac zleconych w ramach zespołu.
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów programistów którzy odpowiedzialni są za organizowanie i przydział prac dla swojego zespołu. W trakcie szkolenia zapoznają się oni z narzędziami które umożliwiają w sposób mierzalny i powtarzalny, dokonywanie pomiaru wydajności i jakości pracy. Szkolenie kładzie nacisk na kształcenie umiejętności analitycznego myślenia oraz bieżącego monitorowania postępu prac. Narzędzia z którymi zapoznają się słuchacze, umożliwiają diagnozowanie z wyprzedzeniem możliwych trudności tak technicznych jak i wynikających z problemów komunikacyjnych w zespole. Szkolenie obejmuje całe spektrum ról miar stosowanych przez kierownika zespołu nie tylko w odniesieniu do produktu projektu.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu programistów.
 • Znajomość technologii informatycznych od strony wytwórcy oprogramowania.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość metodologii prowadzenia projektów informatycznych będzie bardzo pomocna.
Cena netto PLN: 
1800
Cena brutto PLN: 
2214
Czas trwania: 
2 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Zarządzanie w projektach informatycznych – rys ogólny
  • Przebieg projektu i rola kierownika zespołu.
  • Rodzaje projektu informatycznego.
  • Typy oprogramowania wytwarzane w projekcie.
  • Cykl tworzenia systemu – konsekwencje i szanse różnorodnych modeli tworzenia produktów.
 2. Czynnik ludzki
  • Rola miar w trakcie negocjacji z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Praktyczny pomiar kompetencji kandydatów do zespołu.
  • Miary nieefektywne lub problematyczne.
  • Zespół jako system. Miary efektywnej komunikacji.
 3. Miary oprogramowania
  • Jakie wielkości mierzyć?
  • Podstawy pomiarów oprogramowania.
  • Miary rozmiaru.
  • Pomiar złożoności.
  • Estymowanie nakładów
 4. Metryki jakości oprogramowania
  • Metoda GQM (ang. Goal-Question-Metric) z punktu widzenia kierownika zespołu
  • Normy, zalecenia i źródła odniesień.
  • Testowanie i metryki związane z procesem testów.
  • Mity i fakty w pomiarach jakości oprogramowania
 5. Monitorowanie postępów i kontrola
  • Zbieranie i analizowanie metryk
  • Miary kodu i aspektów funkcjonalnych wybranych technologii
  • Jakie wartości poddają się monitorowaniu?
 6. Ocena wydajności pracy
  • Metryki tradycyjne i związane z metodologiami zwinnymi (ang. Agile)
  • Przydatne miary w szacowaniu pracochłonności i postępów prac
 7. Zagadnienia zaawansowane
  • Metody formalne i nieformalne
  • „Efekt placebo”
  • Inne
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 12/12/2016
Wrocław: 
Pon, 19/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready