Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

SOA architektura zorientowana na usługi – strategie realizacji i implementacji

Kod szkolenia: 
ASOA2
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Implementowanie i zarządzanie usługami w ramach systemów tworzonych zgodnie z wykładniami architektury SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Określenie praktycznych zasad umożliwiających zredukowanie czasu tworzenia rozwiązania i ulepszenia procesu wdrożenia rozwiązania SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Określanie zasad i dobrych praktyk związanych z implementowaniem architektury SOA (Service-Oriented Architecture).

Cel szkolenia: 
 • Ułatwienie i automatyzacja procesu tworzenia obsługi usług biznesowych w architekturze SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Wykształcenie umiejętności stosowania zasad budowy usług zgodnych z SOA

 • Określenie czynników wpływających bezpośrednio na spełnianie wymagań niefunkcjonalnych w systemach budowanych zgodnie z architekturą SOA

Grupa docelowa: 

Kurs przeznaczony jest dla analityków, architektów oprogramowania oraz strategów rozwoju infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, którzy poszukują elastycznych rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie posiadanych jak i tworzonych systemów, wspierających codzienne procesy biznesowe.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Znajomość podstaw architektury systemów informatycznych przedsiębiorstwa

 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania

 • Podstawowa znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania

Cena netto PLN: 
3500
Cena brutto PLN: 
4305
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Ogólne wykładnie SOA (Service-Oriented Architecture)

  • Aspekty wyboru architektury SOA

  • Założenia SOA: przenośność i niskie sprzężenie kodu

  • Warunki sprzyjające wyborowi architektury SOA

  • Automatyzacja mapowania procesów biznesowych na serwisy

  • Identyfikacja serwisów z użyciem rejestrów i repozytoriów

  • Interfejsy pomiędzy serwisami

 1. Technologie SOA i standardy XML

  • Przetwarzanie, prezentacja i transformacja XML

  • Przestrzenie nazewnicze

  • Opakowywanie wiadomości z użyciem SOAP

  • Weryfikacja poprawności dokumentów XML z użyciem XML Schema

 1. Definicja usług Web Service z użyciem WSDL (ang. Web Service Definition Language)

  • Opis interfejsów z użyciem WSDL

  • Tworzenie opisów serwisów

  • Specyfikowanie protokołów komunikacyjnych i punktów końcowych

  • Standardy interoperacyjności WS-I

 1. Implementacja i projektowanie serwisów

  • Identyfikacja serwisów opartych na danych i zadaniach

  • Integracja „cienkiej” architektury serwisów z drzewiastą strukturą modelu obiektowego

  • Klasy i złożone typy danych.

  • Konwencje nazewnicze i standardy

 1. Implementacja serwisów

  • Specyfikowanie interfejsów serwisów z użyciem WSDL

  • Optymalizacja wydajności

  • Tworzenie serwisów w technologii Java EE

 1. Przejście pomiędzy prostymi serwisami i ich orkiestracją

  • Prezentowanie orkiestracji, składnia i semantyka

  • Zarządzanie komunikatami synchronicznymi i asynchronicznymi

  • Korelowanie wywołań serwisów

  • Obsługa błędów i ich kompensacja

 1. Procesy biznesowe

  • Wizualizacja i obsługa narzędzi BPEL

  • Definiowanie łącz do partnerów

 1. Analiza SOA i projektowanie architektury i struktury usług

  • Architektura ustrukturalizowana

  • Stosowanie notacji UML do analizy serwisów

  • Modelowanie procesów

  • Iteracyjna i inkrementalna metodologia analizy procesów

  • Strukturalizacja wymagań biznesowych do poziomu architektury

  • Zarządzanie i weryfikacja wymagań zawartych w rozwiązaniu SOA

 1. Dynamika

  • Analiza dynamiki procesów biznesowych

  • Używane ponownie operacje

  • Grupowanie operacji w sewisy

  • Pseudo-asynchroniczne wiadomości

 1. Testowanie architektury SOA

  • Metodologia TDD

  • Testowanie serwisów i jednostek prac

  • Zapewnienie wiarygodności serwisów

 1. Instalacja, utrzymanie i zarządzanie

  • Zapewnienie kompatybilności z użyciem profilu WS-Basic

  • Zapewnienie doręczenie wiadomości z użyciem WS-Realible Messaging

  • Bezpieczeństwo przesyłanych danych

  • Integralność i poufność danych z użyciem mechanizmów WS-Security

  • ESB i SOA-Enablers

 1. Zarządzanie

  • Zarządzenia jakością serwisów z użyciem WS-Policy

  • Monitorowanie i zapewnienie SLA

  • Dostęp do rejestrów i opcje dostarczenia

  • Opis interakcji z użyciem choreografii

 1. Trendy i nowości

  • Nowe standardy REST

  • Integracja z JavaScript i XML (AJAX)

  • Przegląd inicjatyw związanych z SOA

Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready