Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Zarządzanie wymaganiami biznesowymi

Kod szkolenia: 
AZW1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Definiowanie pojęcia wymagania i jego roli w trakcie analizy i prowadzenia projektu

 • Stosowanie metod formalnych w analizie wymagań

 • Samodzielne określanie potrzeb zamawiającego

 • Identyfikacja luk w wymaganiach

Cel szkolenia: 
 • Umiejętność zbierania, zarządzania i weryfikowania wymagań

 • Określanie zalet i wad metodyk formalnych analizy wymagań

 • Umiejętne stosowanie metod wywoływania wymagań i ich weryfikacji

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla grup analityków biznesowych oraz kierowników projektów w których pracy istotną rolę spełnia zbieranie i zarządzanie wymaganiami biznesowymi. Szkolenie skupia się na elementach związanych z modelem postrzegania złożoności procesów biznesowych, ich wspomagania poprzez systemy informatyczne oraz akcentuje elementy psychologiczne pracy w środowisku ciągle zmieniających się wymagań i zaawansowanej technologii. Stanowi pomost pomiędzy technikami formalnymi a pracą z ludźmi którzy są uczestnikami oraz twórcami procesów biznesowych. Pozwala uchwycić te aspekty werbalizowania potrzeb i wymagań, które mogą stać się zagrożeniem dla projektu, jego jakości i kosztu. Umiejętności zdobyte na szkoleniu bezpośrednio skracają czas zebrania i przygotowania wymagań, redukują ryzyko związane z błędami wymagań.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Umiejętność analitycznego myślenia

 • Posługiwanie się podstawowymi narzędziami pracy biurowej

 • Uczestnictwo w przynajmniej jednym projekcie będzie bardzo pomocna

Cena netto PLN: 
2200
Cena brutto PLN: 
2706
Czas trwania: 
2 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Rola wymagań w przebiegu procesów biznesowych i implementacji systemów wspierających procesy
  1. Rodzaje i definicja wymagania
  2. Różnice pomiędzy potrzebą, wymaganiem, właściwością
  3. Wpływ wymagań na proces analizy i modelowania procesu biznesowego
  4. Wymagania w procesie wytwórczym
 2. Wykonawca i zamawiający – modele postrzegania i definiowanie porozumienia
  1. Wartości klienta, klienta wewnętrznego i wykonawcy
  2. Określanie modelu systemu wartości klienta i klienta wewnętrznego oraz zamawiającego w kontekście analizy wymagań
  3. Elementy wspólne i rozbieżności – pojęcie przepaści informacyjnej
 3. Formalizmy, notacje i modele
  1. Metody formalizowania wymagań
  2. Weryfikacja wymagań z użyciem modeli formalnych
  3. Luki formalizmów i ich siła
 4. Prototypowanie
  1. Rodzaje prototypów i ich zastosowanie
  2. Rola prototypu w inspirowaniu, weryfikacji i precyzowaniu wymagań
  3. Gdzie prototyp się nie sprawdza?
 5. Aspekty uzupełniające definiowania wymagań
  1. Ze względu na dane
  2. Ze względu na bezpieczeństwo
 6. Proces biznesowy a wymagania – mapowanie
  1. Proces biznesowy – pojęcie i elementy istotne dla analizy wymagań
  2. Weryfikacja spójności wymagań ze względu na proces biznesowy
  3. Wymagania w ujęciu procesowym
 7. Rola wymagań na etapie testowania
  1. Testy i ich relacja z wymaganiami
  2. Wymaganie jako element specyfikacji przypadków testowych
 8. Techniki precyzowania informacji
  1. Przegląd technik zbierania i precyzowania informacji
  2. Określanie zakresu zastosowań każdej z technik
  3. Techniki „ciężkie” – przegląd
 9. Techniki niekonwencjonalne
  1. Nietypowe techniki weryfikacji wymagań
  2. Zalety i wady technik niekonwencjonalnych
 10. Jakość a wymagania – aspekty zależności
  1. Pojęcie jakości w świetle wymagań
  2. Wymaganie jako element sterujący utrzymaniem i kontrolą jakości
 11. Precyzowanie ryzyka w projektach poprzez definiowanie wymagań
  1. Ryzyka w projekcie – przegląd
  2. Relacja wymagań do ryzyka projektowego
 12. Dokumentowanie zebranych wymagań
  1. Dokumentowanie zmian wymagań
  2. Wymaganie jako część kontraktu
 13. Weryfikacja i audyt wymagań
  1. Przegląd poznanych metod
  2. Proces audytu wymagań i jego rola na każdym z etapów projektu
Najbliższe terminy szkolenia

Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready