Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Zarządzanie i zapewnienie jakości oprogramowania

Kod szkolenia: 
SQA1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Umiejętność efektywnego implementowania działań związanych z SQA (ang. Software Quality Assurance)
 • Zwiększanie satysfakcji klienta poprzez zapewnienie poprawy jakości tworzonego rozwiązania informatycznego.
Cel szkolenia: 
 • Dostarczenie wiedzy związanej z pomiarem bieżącej i przewidywanej jakości oprogramowania.
 • Audyt procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Kształcenie umiejętności wdrażania procedur związanych z kontrolą jakość w organizacji klienta.
Grupa docelowa: 

Profesjonaliści związani z projektami budowy i wdrożeń oprogramowania. Kierownicy projektów, kontrolerzy jakości i inni związani z tworzeniem, testowaniem i ulepszaniem istniejących i nowych rozwiązań. Zarządzający wydaniami oraz informacją zwrotną od klienta, także odniosą korzyści z tego szkolenia.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Znajomość zagadnień związanych z projektami informatycznymi
 • Znajomość zagadnień technologicznych wpływająca na projekt i jakość produktu końcowego
Cena netto PLN: 
3800
Cena brutto PLN: 
4674
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Zarządzanie jakością oprogramowania.
  • Role w zarządzaniu jakością oprogramowania.
  • Cykle życia oprogramowania i ich znaczenie
  • Dokumentowanie procesu zarządzania jakością oprogramowania
  • Definiowanie celu zarządzania jakością oprogramowania
 2. Analiza komponentów związanych z jakością.
  • Tworzenie procesu
  • Wybór dobrych praktyk i implementowanie procesu zarządzania jakością
 3. Normy i modele
  • CMMI, IEEE, ISO 9001
  • Standardy dokumentowania i wyboru informacji
  • Standardy prowadzenia dokumentacji
  • Przeglądy i audyty
  • Ślad działań w dokumentacji
 4. Techniki weryfikacji jakości
  • Przegląd technik weryfikacji i walidacji
  • Analiza cyklu życia produktu
  • Implementowanie realizacji technik
  • Przegląd technik testowania
 5. Techniki inspekcji
  • Definicja procesu inspekcji
  • Organizacja procesu inspekcji
  • Rezultaty inspekcji i ich prezentowanie
 6. Typy audytów
  • Audyt produktu, projektu, konfiguracji i jakości
  • Wnioski audytu w raporcie
 7. Porównanie standardów branżowych
  • Modele i standardy ISO9001 i CMMI
  • Proces produkcji i dobre praktyki
 8. Weryfikacja konfiguracji produktu z użyciem audytu konfiguracji
  • Akceptacja produktu poprzez spełnianie wymagań
  • Dokumentacja a zawartość produktu
  • Usprawnianie procesu produkcji z użyciem audytu
 9. Inicjowanie procesu audytu
  • Przygotowanie i planowanie audytu
  • Raportowanie rezultatów
  • Monitorowanie niezgodności
 10. Zarządzanie konfiguracją
  • Identyfikowanie przepływu pracy i produktu
  • Zarządzanie i kontrola spójności produktu
  • Zarządzanie komponentami w cyklu wydań produktu
  • Raportowanie statusu produktu z użyciem raportów
 11. Zarządzanie jakością i rola zarządzania konfiguracją
  • Weryfikacja oprogramowania i sprzętu
  • Utrzymanie danych testowych i testy regresyjne
  • Śledzenie zmian
 12. Działania SQA i audyt konfiguracji
  • Przeglądy dokumentacji
  • Dostęp do raportów zmiany konfiguracji i jakości dla personelu
  • Dokumentowanie i potwierdzanie wniosków audytu
  • Prezentowanie wniosków audytu
 13. Optymalizacja procesów
  • Definiowanie i implementowanie optymalizacji procesów
  • Planowanie działań optymalizacyjnych
 14. Informacja zwrotna poprzez metryki
  • Analiza metryk
  • Analiza przyczynowo-skutkowa
  • Komunikowanie postępu w procesach
 15. Koordynacja etapów
  • Implementowanie działań korygujących
  • Techniki redukcji ryzyka
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Śr, 14/12/2016
Wrocław: 
Śr, 21/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready