Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

ITIL® Continual Service Improvement (CSI)

Kod szkolenia: 
ITIL-CSI
Opis szkolenia: 

Szkolenie ITIL® Continual Service Improvement (CSI) jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi doskonalenia usług, procesów oraz organizacji IT. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Continual Service Improvement.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z etapem Ustawicznego Doskonalenia Usług.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • określić obszar, zakres i cele Ustawicznego Doskonalenia Usług,
 • zapoznać się z metodami i technikami wykorzystywanymi w obszarze ustawicznego doskonalenia,
 • określić relacje Ustawicznego Doskonalenia Usług z pozostałymi etapami cyklu życia usługi,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) dotyczące Ustawicznego doskonalenia usług.
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie: dyrektorów IT, kadry kierowniczej, kierowników projektów, projektantów usług, architektów IT, osób odpowiedzialnych za zarządzanie usługami IT oraz koordynację i integrację działań w ramach cyklu życia usługi, a także wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz doskonalenia usług IT.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).

Cena netto PLN: 
3350
Cena brutto PLN: 
4120.5
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Konspekt: 

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Ustawicznego Doskonalenia Usług (Continual Service Improvement - CSI),
 • Zasady CSI,
 • 7-stopniowy proces doskonalenia

 

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Metody i techniki CSI,
 • Organizacja CSI

 

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Organizacja CSI (cd.),
 • Technologie CSI,
 • Implementacja CSI,
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs) oraz ryzyka,
 • Egzamin ITIL Intermediate: Continual Service Improvement
Kursy poprzedzające: 

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready