Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

ITIL® Service Operation (SO)

Kod szkolenia: 
ITIL-SO
Opis szkolenia: 

Szkolenie ITIL® Service Operation jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról eksploatacji usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Service Operation.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z eksploatacją usług.
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie etapu Eksploatacji usług (Service Operation) w ogólnym kontekście zarządzania usługami,
 • zrozumieć procesy i zasady dotyczące Eksploatacji usług,
 • zapoznać się z technologiami dotyczącymi Eksploatacji usług,
 • zapoznać się z organizacją Eksploatacji usług (role i odpowiedzialności oraz funkcje takie jak: Centrum Wsparcia Użytkowników – Service Desk, zarządzanie techniczne, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie eksploatacją IT),
 • przeprowadzić analizę ryzyk związanych z Eksploatacji usług,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) dotyczące Eksploatacji usług.
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat etapu eksploatacji usług (Service Operation), najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie dla dyrektorów IT, kadry kierowniczej, pracowników wsparcia, kierowników zespołów technicznych, menedżerów bezpieczeństwa IT i wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania usługami IT oraz eksploatacji usług, jak również dla osób posiadających certyfikat ITIL® Foundation (lub certyfikat ITIL® v2 Foundation + v3 Foundation Bridge) dążących do zdobycia certyfikatu na poziomie ITIL v3 Intermediate lub ITIL Expert.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Cena netto PLN: 
3350
Cena brutto PLN: 
4120.5
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Konspekt: 

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Eksploatacji usług (Service Operation),
 • Zasady Eksploatacji usług,
 • Organizacja Eksploatacji usług: Centrum Obsługi Użytkowników (Service Desk) – struktura, role, technologie,
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operations management),
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie techniczne (Technical management),
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie aplikacjami (Application management),
 • Procesy Eksploatacji usług:  Zarządzanie zdarzeniami (Event management).
   

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Procesy Eksploatacji usług:  Zarządzanie incydentami (Incident management),
 • Procesy Eksploatacji usług:  Realizacja wniosków (Request fulfilment),
 • Procesy Eksploatacji usług:  Zarządzanie problemami (Problem management),
 • Procesy Eksploatacji usług:  Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access management),
 • Wspólne działania Eksploatacji usług.
   

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Wspólne działania Eksploatacji usług – cd,
 • Rozważania dotyczące implementacji,
 • Wyzwania, ryzyka, Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs),
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Operation.
Kursy poprzedzające: 

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready