Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Linux

Wszystkie Red Haty, SUSE, LPI to systemy parte na Linux (Liuksie)

RH199 RHCSA Rapid Track Course (v6)

Kod szkolenia: 
RH199v6
Opis szkolenia: 

RHCSA Rapid Track Course (RH199) to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

Podczas zajęć, uczestnik poznaje jak zarządzać stacjami roboczymi oraz serwerami, jak je instalować, zarządzać konfiguracją oraz łącznością z siecią.

W związku z intensywnym procesem nauczania, aby kurs przyniósł zakładany efekt należy spełniać wymagania wstępne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest gotowy do sesji egzaminacyjnej RHSCA.

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 

Network configuration and troubleshooting
Configure, manage, and test network settings.

Managing user accounts
Manage user accounts, including password aging, and connect to a central lightweight directory access protocol (LDAP) directory service.

Command-line process management
Launch, monitor, govern, and terminate processes using the Bash command line.

Manage system resources
Schedule recurring tasks; monitor and manage system logs.

Installing and managing software
Install software and query with yum using Red Hat® Network and a custom repository.

Administer remote systems
Access remote systems using command-line and graphical techniques.

Deploy and secure file-sharing services
Install and manage basic network services, including firewall configuration.

Managing SELinux
Manage SELInux booleans and file system contexts.

Managing simple partitions and file systems
Manage encrypted partitions, file systems, and swap space.

Using file system access control lists
Restrict file access with file system access control lists (ACLs).

Logical volume management
Understand logical volume concepts and manage logical volumes, including snapshots.

Control the boot process
Understand runlevels and manage GRUB.

Tune and maintain the kernel
Pass parameters to the kernel and manage kernel modules.

Manage virtual machines
Deploy and manage Kernel-based Virtual Machines (KVM).

Automate installation with Kickstart
Create Kickstart configurations and use them to install Linux®.

Get help in a graphical environment
Access Red Hat documentation and services.

Kursy uzupełniające: 

EX236 Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam

Kod szkolenia: 
EX236
Opis szkolenia: 

Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage exam (EX236) on Red Hat Gluster Storage 2 is available only for a special demand until June, 2017.

Implement and manage flexible storage solutions suited for private and hybrid clouds

A Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage is earned when an IT professional demonstrates the ability to implement storage solutions using Red Hat Storage Server and to configure clients to use this storage. To earn this certificate, you must pass the Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam.   

Cel szkolenia: 

The performance-based Red Hat® Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam (EX236) tests your ability to configure Red Hat Storage Server and clients.

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

Candidates that wish to take the Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage exam (EX236) on Red Hat Gluster Storage 2 should have the following skills and abilities:

 • Install Red Hat Storage Server on both physical and virtual systems and work with existing Red Hat Storage Server appliances
 • Configure a Red Hat Storage Server storage pool
 • Create individual storage bricks on either physical devices or logical volumes
 • Create various Red Hat Storage Server volumes such as:
  • Distributed
  • Replicated
  • Distributed-replicated
  • Stripe-replicated
  • Distributed-striped
  • Distributed-striped-replicated
 • Format the volumes with an appropriate file system
 • Create Red Hat Storage Server volume snapshots
 • Extend existing storage volumes by adding additional bricks and performing appropriate rebalancing operations
 • Configure clients to use Red Hat Storage Server appliance volumes using native and network file systems (NFS)
 • Configure clients to use Red Hat Storage Server appliance volumes using SMB
 • Configure Red Hat Storage Server features including disk quotas and POSIX access control lists (ACLs)
 • Configure IP failover for NFS-and SMB-based cluster services
 • Configure georeplication services
 • Configure unified object storage
 • Configure Red Hat Storage Server to support Hadoop
 • Troubleshoot Red Hat Storage Server problems
 • Monitor Red Hat Storage Server workloads
 • Perform Red Hat Storage Server management tasks such as tuning volume options, volume migration, stopping and deleting volumes, and configuring server-side quorum

RH401 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management

Kod szkolenia: 
RH401
Opis szkolenia: 

RH401 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management to czterodniowy kurs, rozwijający umiejętności niezbędne przy wdrażaniu i zarządzaniu dużej ilości serwerów pracujących pod kontrolą Red Hat Enterprise Linux.
Omawiane tematy to zarządzanie aktualizacjami, masowe zarządzanie instalacją oraz propagacją oprogramowania na serwerach oraz stacjach roboczych. Ponadto, omawiane jest zarządzanie plikami konfiguracyjnymi na szeroką skalę.
Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu Red Hat Network Satellite Server.
Ponadto uczestnik poznaje techniki budowania pakietów RPM. Poruszane są zagadnienia ułatwiające masowe uruchamianie systemów w przedsiębiorstwach takie jak PXE, DHCP i ich integracja z Red Hat Network/Satellite.

Cel szkolenia: 

Osoby biorące udział w kursie RH401 nauczą się jak efektownie tworzyć i zarządzać dużymi zespołami serwerów Red Hat Enterprise Linux.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 

Essential system management

 • Set high-level goals for effective system management.

Install Red Hat Satellite

 • Install a Red Hat Satellite server, and populate it with software channel content.

Red Hat Satellite organization

 • Create and manage Red Hat Satellite organizations, users, and system groups.

Use Subversion to manage changes

 • Initialize and configure a Subversion repository, start a new Subversion project, and manage revisions using Subversion.

Red Hat Satellite client configuration

 • Register client machines with Red Hat Satellite both interactively and in automated ways.

Red Hat Satellite software management

 • Configure Red Hat Satellite with custom and cloned software channels to manage software updates on client systems.

Build RPM packages

 • Create RPM packages for use with Red Hat Satellite to enable the deployment of programs and files on client systems.

Configuration file management with Satellite

 • Use Red Hat Satellite to deploy individual configuration files to client systems.

Provision with Red Hat Satellite

 • Use Red Hat Satellite to provision Red Hat Enterprise Linux systems from bare metal.

Red Hat Satellite administration

 • Perform Red Hat Satellite maintenance functions including embedded database management, activate Satellite with a new entitlement certificate, and export custom software channel content.

Red Hat Satellite API and reports

 • Use the Red Hat Satellite API to produce simple reports and perform basic administrative tasks.

Red Hat Satellite virtual machine management

 • Manage Red Hat Satellite entitlements and create kickstart profiles that will provision virtualization hosts and virtualized guests.

Comprehensive review

 • Review course material and deploy a Red Hat Satellite server.

RH199 RHCSA Rapid Track Course na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH199v7
Opis szkolenia: 

To połączone ze sobą i prowadzone w szybkim tempie, dwa szkolenia Red Hat® System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134).

RHCSA Rapid Track Course (RH199) odnosi się do Red Hat® Enterprise Linux® 7 i jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy mają już duże doświadczenie w administracji Linux. Szkolenie, w szybkim tempie, omawia zadania opisane w Red Hat System Administration I (RH124) i II (RH134). Po zapoznaniu się z całością materiałów kursu, uczestnicy powinni być przygotowani do podejścia do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).

 

Uwaga:
Kurs ten opiera się na znajomości wiersza poleceń opartego o administrację systemu Linux. Kandydacii powinni być w stanie wykonać polecenia wspólne z wiersza powłoki, działanie wspólne z opcji poleceń, oraz dostęp do stron pomocy. Słuchaczom, którym brakuje takiej wiedzy zaleca się do podjęcie szkoleń z Red Hat System Administration I (RH124) oraz II (RH134) zamiast RHCSA Rapid Track Course (RH199).

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 • Managing users and groups, files, and file permissions
 • Updating software packages with yum
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage and creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Managing Kernel-based Virtual Machines (KVMs)
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

Details:

Accessing the command line

 • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing Files from the command line

 • Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

 • Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

 • Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

 • Monitor and control processes running on the system.

Installing and updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

 • Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

 • Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

 • Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

 • Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systemsv

 • Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld

 • Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

 • Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.

RH200 RHCSA Rapid Track Course z egzaminem RHCSA (v6)

Kod szkolenia: 
RH200v6
Opis szkolenia: 

RHCSA Rapid Track Course (RH200) to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

Podczas zajęć, uczestnik poznaje jak zarządzać stacjami roboczymi oraz serwerami, jak je instalować, zarządzać konfiguracją oraz łącznością z siecią.

W związku z intensywnym procesem nauczania, aby kurs przyniósł zakładany efekt należy spełniać wymagania wstępne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest gotowy do sesji egzaminacyjnej RHSCA.

RH200 zawiera w pakiecie egzamin RHCSA. Egzamin trwa 2,5 godziny i odbywa się piątego dnia.

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 

Network configuration and troubleshooting
Configure, manage, and test network settings.

Managing user accounts
Manage user accounts, including password aging, and connect to a central LDAP directory service.

Command-line process management
Launch, monitor, govern, and terminate processes using the Bash command line.

Manage system resources
Schedule recurring tasks; monitor and manage system logs.

Installing and managing software
Install software and query with yum using RHN and a custom repository.

Administer remote systems
Access remote systems using command-line and graphical techniques.

Deploy and secure file-sharing services
Install and manage basic network services, including firewall configuration.

Managing SELinux
Manage SELInux booleans and file system contexts.

Managing simple partitions and file systems
Manage encrypted partitions, file systems, and swap space.

Using file system Access Control Lists
Restrict file access with file system ACLs.

Logical volume management
Understand logical volume concepts and manage logical volumes, including snapshots.

Control the boot process
Understand runlevels and manage GRUB.

Tune and maintain the kernel
Pass parameters to the kernel and manage kernel modules.

Manage virtual machines
Deploy and manage KVM virtual machines.

Automate installation with Kickstart
Create Kickstart configurations and use them to install Linux.

Get help in a graphical environment
Access Red Hat documentation and services.

EX210 Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack Exam

Kod szkolenia: 
EX210
Opis szkolenia: 

Deploy and manage private clouds infrastructures using Red Hat OpenStack

Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack Exam (EX210) tests candidates skills, knowledge and abilities needed to create, configure, and manage private clouds using the Red Hat Enterprise Linux® OpenStack® Platform.

 

Benefits  of a Red Hat certification

Earning a Red Hat certification gives you:

 • Recognition in the industry.
 • Increased customer confidence.
 • Proof of knowledge and skills.
 • Certification verification tool for employers.
 • Use of the certification logo on business cards.
 • Ability to access multiple Red Hat Certificated Professional (RHCP) online communities (like Facebook and LinkedIn).
 • Access to Red Hat Certification Central website, where you can:
  • Download a certification logo.
  • Purchase Red Hat certification gear.
  • Participate in RHCP forums.
  • List your online profile under your certification number.
  • Use the Red Hat Certified Professional job search.
 • Special offers on training and events.
Cel szkolenia: 

An IT professional who has earned the Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack has demonstrated the skills, knowledge, and abilities needed to create, configure, and manage private clouds using Red Hat Enterprise Linux® OpenStack® Platform.

An IT professional who has earned the Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack is able to:

 • Install and configure Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.
 • Manage users, projects, flavors, and rules.
 • Configure and manage images.
 • Add compute nodes.
 • Manage storage using Swift and Cinder.
Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

Classroom training

 • This exam is performance-based, meaning that candidates must perform tasks on a live system, rather than answering questions about how one might perform those tasks.
 • The hands-on nature of this exam make real-world experience a critical facet of preparation.
 • Exam results are emailed within 5 business days following the exam.
 • See recertification policies for more information regarding 'current' window for all credentials.

Length: 3 Hours

RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management

Kod szkolenia: 
RH436
Opis szkolenia: 

RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management to praktyczny kurs z zarządzania pamięciami masowymi, Red Hat High Availability Add-On, klastrami oraz współdzielonymi przestrzeniami dyskowymi w oparciu o Red Hat Global File System 2 (GFS2) oraz Red Hat Storage Server.

To czterodniowe szkolenie skupia się na praktycznych laboratoriach omawiających  takie zagadnienia jak:

 • wykorzystywanie pamięci masowych klasy Enterprise (SAN-FC, iSCSI)
 • budowa wysokodostepnych serwisów w oparciu o Red Hat Cluster Suite
 • budowa współdzielonych usług plikowych w oparciu o Red Hat Global File System 2 (GFS2)
Cel szkolenia: 

Umiejętność efektywnej utylizacji nowoczesnych pamięci masowych w SAN, budowa klastrów wysokodostepnych oraz wykorzystywanie zalet Global Filesystem 2 (GFS2) w przechowywaniu danych.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
Clusters and storage
 • Get an overview of storage and cluster technologies.
ISCSI configuration
 • Set up and manage iSCSI.
UDEV
 • Learn basic manipulation and creation of udev rules.
Multipathing
 • Combine multiple paths to SAN devices into one fault-tolerant virtual device.
Red Hat high-availability overview
 • Learn the architecture and component technologies in the Red Hat® High Availability Add-On.
Quorum
 • Understand quorum and quorum calculations.
Fencing
 • Understand fencing and fencing configuration.
Resources and resource groups
 • Understand rgmanager and the configuration of resources and resource groups.
Advanced resource management
 • Understand resource dependencies and complex resources.
Two-node cluster issues
 • Understand the use and limitations of two-node clusters.
LVM management
 • Review LVM commands and Clustered LVM (CLVM).
Global File System 2
 • Understand the GFS2 file system and use tools to create, maintain, and troubleshoot it.
XFS
 • Explore the features of the XFS® file system and tools required for creating, maintaining, and troubleshooting.
Red Hat Storage
 • Work with Gluster to create and maintain a scale-out storage solution.
Comprehensive review
 • Set up high-availability services and storage.

 

RH200 RHCSA Rapid Track Course z egzaminem RHCSA na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH200v7
Opis szkolenia: 

RHCSA Rapid Track Course (RH200) to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

Podczas zajęć, uczestnik poznaje jak zarządzać stacjami roboczymi oraz serwerami, jak je instalować, zarządzać konfiguracją oraz łącznością z siecią.

W związku z intensywnym procesem nauczania, aby kurs przyniósł zakładany efekt należy spełniać wymagania wstępne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest gotowy do sesji egzaminacyjnej RHCSA.

RH200 zawiera w pakiecie egzamin RHCSA. Egzamin trwa 2,5 godziny i odbywa się piątego dnia zajęć.

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 • Managing users and groups, files, and file permissions
 • Updating software packages with yum
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage and creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Managing Kernel-based Virtual Machines (KVMs)
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

Details:

Accessing the command line

 • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing Files from the command line

 • Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

 • Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

 • Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

 • Monitor and control processes running on the system.

Installing and updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

 • Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

 • Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

 • Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

 • Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systemsv

 • Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld

 • Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

 • Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.

Practical EXAM

 

RH299 RHCE Rapid Track Course (v6)

Kod szkolenia: 
RH299v6
Opis szkolenia: 

RHCE Fast Track Course (RH299) to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux. Intensywne zajęcia o wyższym niż przeciętne tempie są połączeniem kursu RHCSA Fast Track Course (RH199) oraz System Administration III (RH254). Osiem dni materiału przekazywane jest w jednej skondensowanej czterodniowej sesji.

Uczestnicy poznają oraz pogłębiają swoją wiedzę odnośnie średniozaawansowanych oraz zaawansowanych zagadnień administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

Pod koniec kursu uczestnicy będą przygotowani do egzaminów RHCSA oraz RHCE.

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu Linux, pozytywnie zaliczający egzaminy RHCSA oraz RHCE

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 • Software Management
 • Network Management
 • Storage Management
 • Logical Volume Management (LVM)
 • Account Management
 • Authentication Management
 • Installation, Kickstart, and Virtualization
 • Boot Management
 • Scheduling Commands (at and cron)
 • Security Enhanced Linux (SELinux) Management
 • Firewall Management
 • Network Time Protocol (NTP) Service
 • System Logging (rsyslog) Service
 • Web (HTTP/HTTPS) Service
 • Email (SMTP) Service
 • Domain Name System (DNS) Service
 • Network File System (NFS) Service
 • Common Internet File System (CIFS) Service
 • Objective: Configure a CIFS server; use autofs to access the CIFS server
 • File Transfer Protocol (FTP) Service
 • Common UNIX Printing System (CUPS) Service

RH237 Red Hat Storage Server Administration with Expertise Exam

Kod szkolenia: 
RH237
Opis szkolenia: 

Szkolenie RH237 Red Hat Storage Server Administration z Egzaminem, to oferta dla administratorów pamięci masowych opartych o technologię GlusterFS, zakończona egzaminem EX236.

To szkolenie oparte jest na Red Hat Gluster Storage 2.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie aspekty planowania, uruchamiania zarządzania oraz skalowania pamięci masowych Red Hat Storage.

Skrócony plan zajęć to:

 • Instalacja oraz konfiguracja Red Hat Storage Server
 • Tworzenie oraz zarządzanie różnych typów woluminów
 • Wysokodostępne woluminy CIFS/NFS z zastosowaniem CTDB
 • Geo-replikacja
 • Unified file and object storage z wykorzystaniem Swift

Ostaniego dnia - bezpośrednio po szkoleniu odbywa się Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage EXAM.

Cel szkolenia: 

Efektywne zarządzanie infrastrukturą przestrzeni masowych z zastosowaniem Red Hat Storage/GlusterFS.

Zdobycie Certyfikatu Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage

Czas trwania: 
3 dni
Konspekt: 

Introduction to Red Hat Storage
Understand Red Hat® Storage server features and terminology.

Explore the classroom environment
Gain familiarity with the classroom environment.

Installation
Install Red Hat Storage server.

Basic configuration
Build a Red Hat Storage server volume.

Volume types
Understand different volume types.

Clients
Access data on Red Hat Storage server volumes from different client types.

ACLs and quotas
Implement quotas and Posix access control lists.

Extending volumes
Grow storage volumes online.

IP failover
Configure IP failover using CTDB.

Geo-replication
Configure geo-replication.

Unified file and object storage
Configure Swift object access.

Troubleshooting
Perform basic troubleshooting ta

 

Practical exam

Subskrybuje zawartość

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready