Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Oracle 11g - Język SQL dla administratorów – warsztaty

Kod szkolenia: 
ADM1
Opis szkolenia: 

Oracle 11g - Język SQL dla administratorów – to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I.

Poruszane zagadnienia:

 • Organizacja środowiska pracy
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT
 • Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd obiektów schematu
Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle.

Grupa docelowa: 

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z baza danych Oracle, przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych.
 

Wymagania wobec słuchaczy: 

Brak

Cena netto PLN: 
2900
Cena brutto PLN: 
3567
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE

Plan szkolenia pokrywa się z materiałem wymaganym do zdania egzaminu: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Wstęp do bazy danych Oracle

 • Architektura bazy danych
 • Model relacyjny bazy danych
 • Użytkownicy, schematy, sesje
 • Narzędzia

2. Wstęp do instrukcji SELECT

 • Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
 • Sortowanie
 • Typy danych, operatory i obsługa NULL
 • Wbudowane funkcje skalarne
 • Operacje na datach
 • Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

3. Wyrażenia regularne
4. Analiza danych zagregowanych

 • Funkcje grupujące
 • Klauzula DISTINCT
 • Klauzule GROUP BY i HAVING

5. Pobieranie danych z wielu tabel

 • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
 • Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
 • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)

6. Podzapytania

 • Podzapytania proste
 • Podzapytania skorelowane
 • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
 • Inne rodzaje podzapytań

7. Zapytania hierarchiczne i próbki

 • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
 • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
 • Próbki danych (klauzula SAMPLE)

8. Manipulowanie danymi (DML)

 • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
 • Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

9. Współbieżna praca użytkowników

 • Transakcje
 • Blokady
 • FLASHBACK

10. Przegląd obiektów schematu

 • Widoki
 • Sekwencje
 • Synonimy prywatne i publiczne
 • Indeksy
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 12/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready