Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Oracle 11g – Administracja – warsztaty

Kod szkolenia: 
ADM2
Opis szkolenia: 

Instalacja i konfiguracja bazy
Zapoznanie z architekturą systemu
Bieżąca obsługa systemów bazodanowych
Administracja użytkownikami, uprawnieniami
Zarządzanie strukturami danych
Monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności

Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z potrzebną wiedzą i gruntowne przećwiczenie wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się administratorzy aplikacji bazodanowych podczas bieżącej konserwacji i utrzymywania systemów

Grupa docelowa: 

Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych administratorów baz danych i aplikacji opartych na Oracle, w skład obowiązków których będzie wchodził nadzór i bieżąca konserwacja systemów bazodanowych i aplikacji opartych na bazach danych Oracle.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Wiedza ogólno informatyczna
 • Znajomość języka SQL w zakresie ekstrakcji i manipulacji danych (ukończenie szkolenia ADM1)
Cena netto PLN: 
4900
Cena brutto PLN: 
6027
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Plan szkolenia pokrywa się częściowo z materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I, pozwalającym uzyskać certyfikat Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Architektura Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych Oracle

 • Różnice w dystrybucjach XE, SE, EE
 • Instalacja Oprogramowania
 • Zakładanie bazy danych

2. Zarządzanie instancją bazy danych

 • Struktury pamięciowe i procesy drugoplanowe
 • Słownik Systemowy
 • Zarządzanie parametrami
 • Log alertów
 • Pliki danych, pliki dziennika powtórzeń, pliki kontrolne
 • Zamykanie i podnoszenie instancji

3. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa fizyczna

 • Pliki danych
 • Przestrzenie tabel
 • Segmenty, extenty
 • Bloki

4. Zarządzanie użytkownikami

 • Tworzenie i modyfikacja użytkowników
 • Uprawnienia i role
 • Profile
 • Monitorowanie sesji użytkowników
 • Audyt

5. Zarządzanie transakcjami i przestrzenią UNDO

 • Tryby transakcyjne
 • Monitorowanie i rozstrzyganie blokad
 • Przestrzeń UNDO
 • Dobór undo_retention i mechanizmy flashback

6. Konfiguracja pracy w sieci

 • Konfiguracja i kontrola pracy procesu Listenera
 • Praca w trybie serwerów dedykowanych i współdzielonych

7. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna

 • Tabele, Tabele tymczasowe, Tabele zorganizowane indeksowo
 • Ograniczenia
 • Indeksy
 • Widoki, sekwencje, synonimy, zmaterializowane widoki
 • Pakiety, procedury, funkcje, typy, wyzwalacze

8. Przenoszenie danych

 • Fizyczna kopia danych
 • Logiczna kopia danych – datapump import i export
 • ładowanie danych – sqlLoader
 • Tablice zewnętrzne
 • Linki bazodanowe

9. Automatyzacja zadań

 • dbms_jobs, dbms_scheduler

10. Statystyki i optymalizacja kosztowa

 • Monitorowanie bieżącej aktywności procesów i diagnozowanie wąskich gardeł
 • Praca z optymalizatorem, wyznaczenie celu optymalizacji, plan zapytania
 • Kolekcjonowanie statystyk obiektowych i systemowych
   
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 19/12/2016
Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready