Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Oracle 11g – Język SQL dla Programistów - warsztaty

Kod szkolenia: 
PRO1
Opis szkolenia: 

Oracle 11g – Język SQL dla Programistów to warsztaty przygotowujące do egzaminu 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert i uzyskania tytułu Oracle Database SQL Certified Expert.

Omawiane zagadnienia to:

 • Wprowadzenie w technologię baz danych oraz organizacja środowiska pracy
 • Pozyskiwanie i modyfikacja danych
 • Budowa repozytorium aplikacji
 • Zasady bezpieczeństwa i współbieżności pracy aplikacji
Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować, a także samodzielnie pogłębiać i uszczegóławiać swoją wiedzę.

Grupa docelowa: 

Warsztaty dedykowane są jako pierwszy krok dla programistów i projektantów aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Uczestnicy nie muszą posiadać żadnej wstępnej wiedzy na temat bazy danych Oracle, ani innych systemów relacyjnych baz danych, choć wiedza taka może okazać się przydatna.
 

Wymagania wobec słuchaczy: 

Wiedza ogólno informatyczna

Cena netto PLN: 
4900
Cena brutto PLN: 
6027
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert i uzyskania tytułu Oracle Database SQL Certified Expert

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Wstęp do bazy danych Oracle

 • Architektura bazy danych
 • Model relacyjny bazy danych
 • Użytkownicy, schematy, sesje
 • Narzędzia

2. Wstęp do instrukcji SELECT

 • Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
 • Sortowanie
 • Typy danych, operatory i obsługa NULL
 • Wbudowane funkcje skalarne
 • Operacje na datach
 • Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

3. Analiza danych zagregowanych

 • Funkcje grupujące
 • Klauzula DISTINCT
 • Klauzule GROUP BY i HAVING

4. Pobieranie danych z wielu tabel

 • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
 • Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
 • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)

5. Podzapytania

 • Podzapytania proste
 • Podzapytania skorelowane
 • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
 • Inne rodzaje podzapytań

6. Zapytania hierarchiczne i próbki

 • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
 • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
 • Próbki danych (klauzula SAMPLE)

7. Manipulowanie danymi (DML)

 • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
 • Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

8. Słownik systemowy
9. Współbieżna praca użytkowników

 • Transakcje
 • Blokady
 • FLASHBACK

10. Użytkownicy i uprawnienia

 • Tworzenie i modyfikacja użytkowników, schematy
 • Uprawnienia i role

11. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna

 • Tabele, Tabele tymczasowe, Tabele zorganizowane indeksowo
 • Ograniczenia
 • Indeksy
 • Widoki, sekwencje, synonimy, zmaterializowane widoki
 • Jednostki składowane PL/SQL

12. Modelowanie i odtwarzanie modelu danych przy pomocy Oracle SQL Modeler
13. Przenoszenie danych

 • Logiczna kopia danych – datapump import i export
 • ładowanie danych – sqlLoader
 • Tablice zewnętrzne
 • Linki bazodanowe

14. Automatyzacja zadań

 • dbms_jobs, dbms_scheduler
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 19/12/2016
Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready