Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty

Kod szkolenia: 
PRO2
Opis szkolenia: 

Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I – to warsztaty przygotowujące do egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate.

 

Omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do języka PL/SQL
 • Architektura rozwiązań opartych na tym języku
 • Organizacja środowiska pracy
 • Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych
Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania baza danych.

Grupa docelowa: 

Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji.
 

Wymagania wobec słuchaczy: 

Podstawowe umiejętności w programowaniu dowolnym językiem strukturalnym lub obiektowym
Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie  Oracle 11g – Język SQL dla Programistów - warsztaty)

Cena netto PLN: 
3900
Cena brutto PLN: 
4797
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Wstęp do języka PL/SQL

 • Środowisko wykonawcze
 • Budowa i rodzaje bloków PL/SQL
 • Deklarowanie i używanie zmiennych
 • Instrukcje sterujące, podejmowanie decyzji, pętle

2. Polecenia SQL w PL/SQL

 • Polecenia DML
 • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
 • Polecenia TCL i Transakcyjność
 • Polecenie SELECT

3. Procedury i funkcje

 • Tworzenie i usuwanie
 • Parametryzowanie
 • Przekazywanie parametrów poprzez wartość i referencje, NOCOPY

4. Obsługa błędów i wyjątków
5. Tworzenie i używanie kursorów

 • Rekordy
 • Kursory statyczne
 • Parametryzowanie kursorów
 • Kursory FOR UPDATE

6. Tablice asocjacyjne
7. Pakiety

 • Struktura pakietu: specyfikacja i ciało
 • Sekcja inicjalizacyjna i zmienne globalne, zarządzanie pamięcią, instancja pakietu
 • Hermetyzacja, przeciążanie programów, predeklaracja procedur

8. Wyzwalacze

 • Wyzwalacze DML
 • Wyzwalacze widokowe (INSTEAD OF)
 • Wyzwalacze systemowe
 • Nowe możliwości wyzwalaczy w Oracle 11g

9. Przykłady zastosowania pakietów wbudowanych

 • Zapis do plików poprzez UTL_FILE
 • Wysyłanie maili

10. Zarządzanie kodem i kompilatorem

 • Szyfrowanie kodu (dynamic obfuscation, wrap)
 • Kompilacja warunkowa
 • Zależności między obiektami
 • Ostrzeżenia
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 12/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready