Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Oracle 11g – Strojenie Aplikacji – warsztaty

Kod szkolenia: 
PRO4
Opis szkolenia: 

Mechanika wykonywania poleceń SQL
Zarządzanie procesem optymalizacji kosztowej
Metody składowania i indeksowania danych
Monitorowanie wydajności bazy danych i procesów w oparciu o słowniki systemowe i śledzenie aplikacji
Analiza przypadków powodujących najczęstsze problemy wydajnościowe

Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących w bazie danych Oracle podczas wykonywania poleceń SQL. Pozwalą uczestnikom unikać błędów podczas tworzenia oprogramowania, a także poszukiwać, diagnozować i rozwiązywać problemy wydajnościowe w już istniejących aplikacjach.
Szczególny nacisk kładziemy na część warsztatową, gdzie pokazujemy metodykę i praktyczne aspekty tuningu aplikacji i poleceń SQL.

Grupa docelowa: 

Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych programistów i użytkowników Oracle, którzy poszukują wiedzy i informacji na temat wydajnego tworzenia systemów informatycznych w bazie danych Oracle, oraz strojenia i badania problemów wydajnościowych w już istniejących aplikacjach. Szkolenie to bazuje na wiedzy często niedostępnej lub błędnie przedstawianej w dokumentacji technicznej, a zebranej podczas wielu lat praktyki prowadzących je instruktorów. Warsztaty te mogą być zakończeniem ścieżki szkoleń dla programistów, lub stanowić pojedynczy krok dla osób z dużym doświadczeniem projektowym i programistycznym w Oracle.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia PRO1)
Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle

Cena netto PLN: 
6000
Cena brutto PLN: 
7380
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Metodologia strojenia aplikacji
2. Architektura bazy i instancji

 • Procesy serwera
 • Struktury pamięci (SGA, PGA)
 • Parsowanie i współdzielenie kursorów
 • Pliki danych, pliki logów, pliki parametrów

3. Analiza planu wykonania polecenia

 • Hipotetyczny plan wykonania (EXPLAIN PLAN, SQLPlus Autotrace, XPlan)
 • Rzeczywisty plan wykonania (V$SQL_PLAN, XPlan, AWR)

4. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu

 • Monitorowanie bieżącego stanu instancji poprzez widoki słownika systemowego
 • Monitorowanie słowników historycznych
 • Śledzenie aplikacji (SQLTrace, TkProf, TreSess

5. Proces optymalizacji

 • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
 • Wyznaczanie celu optymalizacji

6. Sterowanie praca optymalizatora kosztowego poprzez:

 • Parametry sesji i instancji
 • Podpowiedzi (hinty)
 • Wzorce planów zapytań

7. Statystyki i histogramy

 • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
 • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
 • Strategia zliczania i estymacji statystyk
 • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
 • Dynamiczne próbkowanie danych (tablice tymczasowe, złożone predykaty)
 • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
 • Statystyki systemowe

8. Logiczna i fizyczna struktura bazy

 • Przestrzenie tabel
 • Segmenty
 • Rozszerzenia (EXTENTS)
 • Bloki

9. Metody składowania danych

 • Fizyczne aspekty budowy tabeli
 • Tabele tymczasowe
 • Tabele indeksowe
 • Tablice zewnętrzne
 • Partycjonowanie tabel (zakresowe, listowe, hash'owe, mieszane)
 • Fizyczna reorganizacja tabel

10. Widoki zmaterializowane i mechanizm QUERY REWRITE
11. Metody indeksowania danych

 • Budowa indeksów B-TREE
 • Właściwości indeksów
 • Indeksy: unikalne, wielokolumnowe, funkcyjne, odwrócone
 • Kompresja indeksów
 • Przebudowa i scalanie indeksów
 • Indeksy wirtualne
 • Indeksy prywatne i publiczne
 • Indeksy bitmapowe i złączeniowe

12. Analiza przypadku – pełny skan danych

 • Wpływ gospodarki miejscem na poziomie tabeli i bloku na wydajność odczytów
 • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
 • Kolejność predykatów

13. Analiza przypadku – dostęp do danych poprzez indeksy

 • Metody odczytu indeksu (UNIQUE SCAN, RANGE SCAN, FULL SCAN, FAST FULL SCAN, MIN/MAX SCAN)
 • Używanie indeksów funkcyjnych
 • Selektywność indeksów (CLUSTERING FACTOR)
 • Indeksy wielokolumnowe i SKIP SCAN
 • Wartość NULL a indeksy
 • Tablice indeksowe (IOT)
 • Wpływ indeksów na operacje DML

14. Analiza przypadku - sortowania

 • Sortowanie pamięciowe
 • Sortowania indeksowe
 • Sortowania lingwistyczne
 • Wpływ stopnia entropii na sortowanie (CLUSTERING FACTOR)

15. Analiza przypadku - złączenia i podzapytania

 • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
 • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
 • Kolejność łączeń
 • Złączenia zewnętrzne
 • Antyzłączenia
 • Złączenia niepełne (SEMI)
 • Podzapytania proste
 • Podzapytania skorelowane
 • Widoki, klauzula WITH

16. Pozostałe operacje optymalizatora kosztowego

 • Buffer Sort
 • INLIST
 • VIEW
 • FILTER
 • Count Stop Key
 • Result Cache

17. Zapytania rozproszone

 • Odczyt planów zapytań w przypadku używania dblinków
 • Wybór strony wiodącej zapytania

18. Przetwarzanie równoległe

Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 28/11/2016
Pon, 19/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready