Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku Groovy

Kod szkolenia: 
PGRV1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • programowanie w języku Groovy
 • szybsze scalanie kodu złożonej aplikacji z użyciem języka skryptowego
 • ułatwienie integracji istniejących komponentów
 • integrowanie elementów aplikacji
Cel szkolenia: 
 • stosowanie języka skryptowego w komercyjnych projektach
 • przyśpieszenie pracy programisty i zwiększenie jakości wytwarzanych produktów
Grupa docelowa: 

Szkolenie przygotowuje do pracy z językiem Groovy programistów znających technologię Java i poszukujących języka skryptowego który będzie pełnił rolę "lepiszcza" istniejących rozwiązań. Poprzez procedurę zainicjowaną w JSR-241, Groovy stanie się drugim po języku Java oficjalnie zaakceptowanym językiem pracującym na platformie JVM.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • znajomość technologii JVM
 • umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
 • co najmniej roczne doświadczenie programistyczne i udział w projektach informatycznych
 • znajomość technologii związanych z językiem Java
Cena netto PLN: 
3200
Cena brutto PLN: 
3936
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Konspekt: 
 1. Programowanie w języku Groovy - wstęp
  1. zakres zastosowań Groovy
  2. instalacja Groovy
  3. integracja z wybranym IDE
 2. Wyrażenia i typy danych
  1. podstawowe operatory i wyrażenia języka
  2. listy, mapy i zakresy
  3. ciągi znaków i wyrażenia regularne
  4. dane numeryczne
 3. Obsługa wejścia/wyjścia
  1. proste wejście/wyjście
  2. formatowane wejście/wyjście
  3. klasa Console
 4. Metody
  1. przekazywanie parametrów z i do metod
  2. domyślne parametry
  3. zakresy
  4. domknięcia
 5. Sterowanie przepływem programu
  1. instrukcje decyzyjne
  2. pętle
  3. instrukcje strukturalne
 6. Pliki i ich obsługa
  1. klasa File
  2. przekazywanie argumentów w linii poleceń
 7. Programowanie obiektowe
  1. hierarchia klas
  2. dziedziczenie i kompozycja
  3. polimorfizm
  4. klasy abstrakcyjne i interfejsy
 8. Testy jednostkowe
  1. GroovyTestCase i JUnit
  2. GroovyTestSuite i JUnit
  3. rola testowania w codziennej pracy z językiem Groovy
 9. Przechowywanie danych i stanu
  1. zapytania i proste relacje
  2. zmiany w bazie danych
  3. mapowanie ORM
  4. dziedziczenie w ramach ORM
  5. współpraca z frameworkiem Spring
 10. XML
  1. parsowanie XML
  2. walidacja XML
  3. Groovy Markup
  4. MarkupBuilder
 11. Programowanie GUI
  1. SwingBuilder
  2. tabele i listy
  3. klasy Box i BoxLayout
 12. Programowanie po stronie serwera
  1. implementowanie servletów w Groovy
  2. implementowanie groovletów
  3. strony GSP
Kursy poprzedzające: 
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 23/01/2017

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready