Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku Lua

Kod szkolenia: 
PLUA1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • określenie zakresu zastosowania języka Lua
 • programowanie z użyciem właściwości specyficznych dla języka Lua
 • zastosowanie Lua we własnych aplikacjach jako język sktryptowy
Cel szkolenia: 
 • zaznajomienie słuchaczy z językiem programowania Lua
 • umiejętność samodzielnego implementowania prostych algorytmów
 • integracja z istniejącymi aplikacjami
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów którzy poszukują wydajnego języka który będzie pełnił rolę spajającą pomiędzy wyspecjalizowanymi komponentami przygotowanymi np. w języku C. Lua jest językiem wybieranym przez programistów oraz zwykłych użytkowników jako ten który daje im możliwość przy małej ilości kodu i zachowaniu wydajności, szybkie łączenie istniejących komponentów. Łatwe rozszerzanie właściwości języka i jego prostota, powodują że znajduje on także zastosowania w skryptach gier i przy automatyzacji istniejących aplikacji.
Zajęcia skupiają się na aspektach praktycznych pracy z językiem Lua i kładą nacisk na wydajne i szybkie programowanie z zachowaniem wysokiej jakości wyniku końcowego.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • znajomość programowania w dowolnym języku proceduralnym lub obiektowym
 • umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego i obsługi podstawowych programów (edytor tekstu, przeglądarka internetowa itp...)
 • umiejętność programowania w języku C będzie bardzo pomocna przy rozszerzeniu właściwości języka o własne komponenty
Cena netto PLN: 
2400
Cena brutto PLN: 
2952
Czas trwania: 
2 dni
Uwagi: 

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Konspekt: 
 1. Język programowania Lua - wstęp
  1. wersje dystrybucyjne języka
  2. dostęp do dokumentacji
  3. kompilacja środowiska Lua ze źródeł
 2. Operacje i sterowanie przebiegiem programu
  1. operacje arytmetyczne
  2. zmienne i przypisania
  3. ciągi znaków
  4. operacje logiczne
  5. operatory algebry bool'a
  6. konwersje wartości
  7. instrukcje sterujące przebiegiem programu
 3. Funkcje i procedury w języku Lua
  1. kontekst zwracanych wartości
  2. zasięg zmiennych
  3. efekty uboczne
  4. funkcja jako parametr
  5. domknięcia
 4. Obsługa tablic
  1. podstawowe operacje na tablicach
  2. iteracja po wartościach tablicy
  3. funkcje obsługujące zmienną liczbę argumentów
  4. testowanie właściwości tablic
  5. tablica jako podstawa konstrukcji innych typów danych
 5. Ciągi znaków
  1. podstawowe operacje na ciągach znaków
  2. operacje wejścia i wyjścia na ciągach znaków
  3. dopasowywanie wzorców
 6. Obsługa błędów
  1. rodzaje błędów
  2. przechwytywanie Błędów
  3. obsługa kodu błędu w aplikacji
  4. błędy w rozbudowanej aplikacji
 7. Moduły i modularyzacja programu
  1. interfejsy i szwy programu
  2. podział programu na moduły
  3. przestrzenie nazw
  4. funkcje modułowe
  5. moduły w języku C
 8. Metametody
  1. operacje arytmetyczne na tablicach
  2. metametody relacyjne
  3. indeksowanie i wywoływanie metametod
  4. metametody nietablicowe
  5. metametody niesyntaktyczne
 9. Programowanie zdarzeniowe i obsługa zdarzeń
  1. współprogramy i kontrola wykonania programu
  2. wieloprocesowość i jej kontrola
  3. przechwytywanie i obsługa zdarzeń
 10. Biblioteka języka Lua
  1. zakres biblioteki podstawowej
  2. biblioteka współprogramowania
  3. biblioteka obsługi tablic
  4. biblioteka matematyczna
  5. obsługa wejścia i wyjścia
  6. biblioteka integracji z systemem operacyjnym
  7. biblioteka odnajdywania i usuwania błędów
 11. Biblioteki zewnętrzne
  1. wywoływanie z poziomu języka Lua procedur zewnętrznych
  2. biblioteka obsługi binarnej
  3. transfer danych  - cURL
  4. obsługa grafiki - gd
  5. mała baza danych - SQLite3
 12. Integracja języka Lua z innymi rozwiązaniami
  1. komunikacja Lua z programem w języku C
  2. wartości indeksowane w C
  3. warstwowość w bibliotekach zewnętrznych
 13. Aplikacje internetowe w języku Lua
  1. wbudowany serwer www
  2. skrypty CGI
  3. serwowanie danych statycznych
  4. serwowanie danych dynamicznych
  5. projekt Kepler
 14. Programowanie sieciowe
  1. LuaSocket
  2. podstawowa obsługa protokołów sieciowych
  3. obsługa wielu połączeń jednocześnie
  4. protokoły aplikacyjne
  5. strumienie danych w sieci

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready