Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku Scala

Kod szkolenia: 
PSCL1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • programowanie w języku Scala
 • szybsze tworzenie kodu aplikacji
 • ułatwienie integracji istniejących komponentów
 • integrowanie elementów aplikacji napisanych w języku Scala z infrastrukturą Java
Cel szkolenia: 
 • wykształcenie umiejętności programowania w języku funkcyjnym
 • stosowanie języka funkcyjnego w komercyjnych projektach
 • przyśpieszenie pracy programisty i zwiększenie jakości wytwarzanych produktów
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów aplikacyjnych którzy w swojej codziennej praktyce używają języka Java. Potrzebują oni wydajnego języka programowania który zaoferuje elementy programowania funkcyjnego oraz umożliwi dynamiczną kontrolę typów bez jej rozluźniania. Nie chcą oni jednak rezygnować
z wydajności wypracowywanego rozwiązania i chcą by ich projekt w przyszłości poddawał się skalowaniu.
W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z językiem który spełnia te i kilka innych wymagań.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • znajomość technologii JVM
 • umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
 • co najmniej roczne doświadczenie programistyczne i udział w projektach informatycznych
 • znajomość technologii związanych z językiem Java
Cena netto PLN: 
2400
Cena brutto PLN: 
2952
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Konspekt: 
 1. Język programowania Scala - wstęp
  1. przegląd narzędzi języka
  2. przegląd dostarczanych typów danych
  3. wyróżniające właściwości języka
 2. Operacje, sterowanie przebiegiem i hierarchia klas
  1. instrukcje sterowania przebiegiem programu
  2. klasy i klasy abstrakcyjne
  3. polimorfizm
  4. kompozycja i dziedziczenie
  5. cechy (ang. traits)
  6. parametryzacja typu
  7. kolekcje
 3. Funkcje i obiekty funkcyjne
  1. funkcyjny styl programowania
  2. funkcje i domknięcia
  3. funkcje lokalne
  4. funkcje First-class
 4. Zaawansowane elementy języka Scala
  1. obiekty stanowe
  2. obiekty typu singleton
  3. testy jednostkowe i asercje
  4. konwersje niejawne
  5. adnotacje
  6. ekstraktory
  7. obsługa i przechwytywanie wyjątków
  8. rekursja ze śledzeniem (ang. tail recursion)
 5. Modularyzacja programu
  1. refaktoryzacja imperatywnego stylu kodowania
  2. budowanie nowych struktur kontroli
  3. pakiety i importy
  4. modyfikatory dostępu
 6. Obróbka i transformacja danych
  1. obsługa wbudowanych typów danych
  2. obsługa i obróbka danych XML
  3. parsery
  4. integracja z mechanizmami języka Java
 7. Programowanie wielowątkowe
  1. rola i znaczenie aktora
  2. przesyłanie komunikatów
  3. reużywalność wątków
 8. Budowa interfejsu GUI
  1. obsługa GUI
  2. panele i układy (ang. layout)
  3. obsługa zdarzeń

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready