Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w powłoce systemowej Unix

Kod szkolenia: 
PUXSH1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Umiejętność pisania własnych skryptów powłoki systemowej
 • Zdolność wybierania adekwatnych narzędzi do postawionych zadań
 • Umiejętność modularyzacji złożonego skryptu
 • Umiejętność analizy dostarczonego i własnego kodu
 • Stosowanie rzadko używanych i wydajnych konstrukcji językowych
 • Weryfikowanie poprawności rozwiązań i diagnozowanie błędów w skryptach powłoki
 • Kontrola poprawności danych przyjmowanych i wyprowadzanych z systemu
Cel szkolenia: 
 • Zapoznanie się z mechanizmami działania powłoki systemowej
 • Zapoznanie się z możliwościami dostępnymi w małych narzędziach do przetwarzania tekstu
 • Poszerzenie wiedzy o działaniu użytkownika w systemie
 • Zaznajomienie się ze sposobem programowania w powłoce systemowej w stopniu wystarczającym do pisania własnych skryptów
Grupa docelowa: 

Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów, administratorów oraz programistów pracujących w systemach zgodnych z normą POSIX. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z użytkowaniem systemu, programowaniem skryptów oraz przetwarzaniem okazjonalnym. Przykłady wykorzystywane w czasie ćwiczeń, odpowiadają zestawom danych spotykanych w pracy w dużych, złożonych systemach i centrach przetwarzania danych i w dużym stopniu prezentują problemy przetwarzania informacji przed jakimi staje pracownik w swojej codziennej pracy. Wiedza dostarczana w czasie zajęć jest niezależna od rodzaju systemu operacyjnego a umiejętności będą przydatne w rodzinach komercyjnych systemów Unix jak i tych spod znaku Open Source.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Umiejętność pracy w systemie na poziomie początkującego użytkownika
 • Znajomość podstawowych elementów składowych systemu operacyjnego oraz środowiska pracy użytkownika w systemie zgodnym z normą POSIX
 • Umiejętność obsługiwania dowolnego edytora tekstowego w środowisku tekstowym lub graficznym
Cena netto PLN: 
3900
Cena brutto PLN: 
4797
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Konspekt: 
 1. Wprowadzenie do programowania w powłoce systemowej
  1. Rodziny i rodzaje powłok
  2. System plików i jego użycie
  3. Pierwszy skrypt
  4. Znaki globalizacyjne (ang. metacharacters )
  5. Przekierowania i ich rodzaje
  6. Potoki oraz trójnik
  7. Grupowanie komand
  8. Uruchamianie procesów w tle
  9. Kontrola prac (ang. job control )
  10. Edycja i wywoływanie komend z historii
 2. Zmienne i typy danych
  1. Deklarowanie i inicjowanie zmiennych
  2. Referencje i wywoływanie zmiennej
  3. Parametry pozycyjne
  4. Przesuwanie argumentów i instrukcja shift
  5. Ustawianie parametrów pozycyjnych
  6. Modyfikatory działania powłoki
  7. Dziedziczenie zmiennych (ang. inheritance )
  8. Listowanie zmiennych powłoki
  9. Listowanie zmiennych środowiska
 3. Kody powrotu i obsługa sygnałów
  1. Rodzaje i znaczenie kodu powrotu
  2. Warunkowe wykonanie poleceń
  3. Testowanie warunków
  4. Testy złożone
  5. Testowanie właściwości plików
  6. Testy wartości numerycznych
  7. Testy ciągu znaków
  8. Testy [[ ]]
  9. Znaczenie i wysyłanie sygnałów
  10. Sposoby obsługi sygnałów
  11. Przechwytywanie sygnałów
 4. Kontrola przepływu sterowania w skryptach powłoki
  1. Instrukcje if – then – else
  2. Pętle warunkowe until i while
  3. Iteracje for
  4. Wielokrotny wybór i instrukcja case
  5. Obsługa menu i instrukcja select
  6. Przerywanie i kontynuowanie pętli
  7. Komenda pusta (ang. null Command )
 5. Instrukcje powłoki systemowej
  1. Instrukcja print i echo
  2. Znaki specjalne i ich cytowanie
  3. Instrukcja read
  4. Przetwarzanie opcji i argumentów przez komendę getopt
  5. Manipulowanie historią poleceń – instrukcja history i fc
  6. Instrukcja set
  7. Opcje powłoki i instrukcja set
  8. Parametry wywołania powłoki
  9. Wbudowane komendy powłoki
 6. Obsługa wyrażeń matematycznych w powłoce
  1. Użycie instrukcji expr
  2. Operacje arytmetyczne i logiczne z użyciem instrukcji expr
  3. Instrukcja let oraz (( ))
  4. Podstawy liczbowe obliczeń i przekształceń
  5. Operacje logiczne z użyciem let
  6. Zmienne całkowite
  7. Narzędzie bc i obliczenia numeryczne
  8. Limitowanie zasobów systemowych
 7. Typy danych w powłoce, instrukcje i funkcje
  1. Tablice w powłoce
  2. Substytucja komend
  3. Definiowanie i wywoływanie funkcji
  4. Instrukcja typeset
  5. Instrukcja autoload i jej działanie
  6. Przetwarzanie w linii komend
  7. Domyślnie zdefiniowane aliasy
  8. Mechanizm śledzenia wywołań aliasów
  9. Instrukcja which
  10. Kolejność przetwarzania poleceń w linii komend
  11. Ponowne przetwarzanie i instrukcja eval
 8. Zaawansowana obsługa zmiennych
  1. Podstawienia i zastąpienia zmiennych
  2. Przetwarzanie podciągu znaków w zmiennych
  3. Długość zmiennej
  4. Opcje zmiennej i instrukcja typeset
  5. Podstawienia zmiennych
  6. Rozwijanie znaku tyldy
 9. Wyrażenia regularne i narzędzia obróbki tekstów
  1. Znaczenie i użycie wyrażeń regularnych
  2. Program grep
  3. Program tr oraz wc
  4. Program head oraz tail
  5. Program sort oraz uniq
  6. Program cut oraz paste
  7. Program split oraz join
  8. Program expand oraz unexpand
 10. Narzędzie sed
  1. Użycie i działanie edytora strumieniowego sed
  2. Wybór linii i adresowanie danych
  3. Instrukcje podstawiania
  4. Usuwanie i drukowanie oraz wyświetlanie danych
  5. Dołączanie, wstawianie i zmiana pól danych
  6. Operacje wewnętrzne edytora sed
  7. Zaawansowane zagadnienia edycji w edytorze sed
  8. Przestrzenie wzorców
  9. Bufory
 11. Programowanie w języku awk
  1. Wyrażenia regularne w awk
  2. Proste programy w awk
  3. Przetwarzanie sekcji BEGIN i END
  4. Kontrola przepływu sterowania – if, while, for
  5. Sterowanie pętlą – continue, next i exit
  6. Tablice w awk
  7. Formatowanie wyjścia
  8. Funkcje wbudowane awk
 12. Budowa złożonych skryptów
  1. Struktura złożonych programów
  2. Dobre praktyki
  3. Modularyzacja skryptu
 13. Usuwanie błędów i diagnostyka
  1. Opcje śledzenia błędów i diagnozowania wykonania
 14. Wydajność przetwarzania
  1. Profilowanie skryptu
  2. Konstrukcje językowe podnoszące wydajność przetwarzania
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 23/01/2017
Pon, 20/02/2017

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready