Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku Java

Kod szkolenia: 
PJAVA1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Praktyczne programowanie w języku Java
 • Stosowanie technik programowania specyficznych dla języka Java
 • Podstawowa refaktoryzacja i analiza własnego i dostarczonego kodu
 • Analiza działania i usuwanie błędów w aplikacjach dostarczonych na poziomie kodu źródłowego
Cel szkolenia: 
 • Opanowanie praktycznych umiejętności programowania w języku Java.
 • Umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej pracy przy poznawaniu języka Java i związanych z nim bibliotek
 • Praktyczne zapoznanie się z programowaniem zorientowanym obiektowo
 • Zaznajomienie się ze specyficznymi cechami języka Java
 • Umiejętność tworzenia elastycznych rozwiązań programistycznych
Grupa docelowa: 

Kurs jest przeznaczony dla osób które programują już w dowolnym języku programowania i chciały by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności programowania w języku Java. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem narzędzi na licencjach otwartych. Zakres zagadnień poruszanych w ramach zajęć odpowiada poziomowi wiedzy SCJP (Sun Certified Java Programmer)

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego i dekompozycji rozwiązań informatycznych
 • Znajomość dowolnego języka programowania obiektowego lub strukturalnego
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika
Cena netto PLN: 
3600
Cena brutto PLN: 
4428
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Wprowadzenie do technologii Java
  1. podstawowe pojęcia
  2. opis i budowa platformy
  3. narzędzia dostarczane w ramach JDK
  4. dostępna dokumentacja i jej tworzenie
 2. Obiekty i powiązania pomiędzy obiektami
  1. deklarowanie obiektu
  2. proste relacje pokrewieństwa pomiędzy obiektami
  3. pakiet i odwołanie do obiektu
 3. Typy i struktury danych
  1. proste typy danych
  2. złożone struktury danych
  3. specjalne typy danych
 4. Implementacja podstawowych koncepcji programowania obiektowego w języku Java
  1. podstawowe pojęcia obiektowe
  2. dziedziczenie, polimorfizm
  3. klasy abstrakcyjne, interfejsy
 5. Struktury sterujące przebiegiem programu
  1. sprawdzanie warunków i realizacja rozgałęzień
  2. pętle
  3. iteratory
 6. Obsługa wejścia i wyjścia
  1. strumienie i filtry
  2. obsługa plików
  3. serializacja i deserializacja obiektów
 7. Obsługa błędów i wyjątków
  1. obsługa sytuacji wyjątkowej
  2. propagowanie i przechwytywanie wyjątku
 8. Programowanie wielowątkowe
  1. tworzenie aplikacji wielowątkowych
  2. wspólne i prywatne dane w aplikacjach wielowątkowych
 9. Synchronizacja i ochrona danych
  1. operacje atomowe i specjalne typy danych
  2. synchronizacja wątków
 10. Komunikacja pomiędzy aplikacjami
  1. sposoby wymiany komunikatów pomiędzy aplikacjami
  2. połączenia TCP/IP
 11. Współpraca z bazami danych
  1. proste zapytania SQL
  2. obsługa zwracanych danych
 12. Środowisko graficzne
  1. rozkład komponentów i zarządca rozkładu
  2. kontenery
  3. model zdarzeń i wzorzec obserwatora
  4. tworzenie menu
  5. obsługa grafiki
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 05/12/2016
Wrocław: 
Pon, 21/11/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready