Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Programowanie w języku Python

Kod szkolenia: 
PPYTH1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Zapoznanie się z językiem programowania Python w sposób usystematyzowany i pełny
 • Opanowanie umiejętności implementowania własnych rozwiązań w języku Python
 • Umiejętność programowania obiektowego
 • Wykorzystanie dostępnych i własnych elastycznych struktur danych w projektach
Cel szkolenia: 
 • Praktyczne opanowanie umiejętności szybkiego tworzenia aplikacji w języku Python.
 • Zapoznanie się z biblioteką standardową języka.
 • Opanowanie umiejętności tworzenia rozbudowanych rozwiązań informatycznych.
 • Praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia aplikacji o architekturze rozproszonej.
 • Umiejętność szybkiej i wydajnej obróbki danych i "programowania okazjonalnego".
Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów którzy programują już w dowolnym języku a na co dzień poszukują elastycznego rozwiązania do prototypowania oraz obróbki bieżącej danych. Chcieli by jednocześnie pozostać w kręgu programowania zorientowanego obiektowo.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Umiejętność Pracy w systemie Microsoft Windows lub GNU/Linux
 • Umiejętność programowania w dowolnym języku zorientowanym obiektowo bądź proceduralnie.
 • Znajomość podstaw modelowania obiektowego w języku UML będzie bardzo pomocna
Cena netto PLN: 
3200
Cena brutto PLN: 
3936
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Podstawowe wiadomości na temat języka Python
  • Właściwości i rola języka
  • Konfiguracja środowiska pracy interakcyjnej
 2. Struktury danych w języku Python
  • Typy wbudowane
  • Liczby i łańcuchy
  • Listy i słowniki
  • Krotki i pliki
  • Implikacje stosowania typów wbudowanych
 3. Instrukcje podstawowe języka
  • Przypisania
  • Instrukcje decyzyjne
  • Pętle
  • Wyrażenia regularne
  • Właściwości konstrukcji językowych
 4. Funkcje w języku Python i programowanie funkcyjne
  • Zastosowanie funkcji
  • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji
  • Implikacje stosowania funkcji
  • Funkcje parametryzowalne
 5. Modularyzacja programu w języku Python – moduły
  • Informacje podstawowe o modułach w języku Python
  • Prawidłowy podział programu na moduły
  • Przestrzenie nazw w modułach
  • Ładowanie modułów na żądanie
  • Implikacje i niespodzianki w stosowaniu modułów
 6. Programowanie obiektowe
  • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym
  • Definiowanie klasy w języku Python
  • Dziedziczenie i praca z przestrzeniami nazw
  • Przeciążanie operatorów
  • Klasy w programach
  • Podstawowe wzorce projektowe i ich implementacja w języku Python
  • Implikacje i niespodzianki stosowania klas
 7. Obsługa i przechwytywanie wyjątków
  • Rodzaje wyjątków i ich zastosowanie
  • Podstawy działania wyjątków
  • Sposób przechwytywania wyjątków
  • Implikacje i niespodzianki stosowania wyjątków
 8. Biblioteka podstawowa i narzędzia wbudowane
  • Podstawowe elementy biblioteki standardowej języka Python
  • Zastosowania biblioteki standardowej
  • Zastosowanie popularnych modułów dodatkowych
 9. Budowa prototypów aplikacji z interfejsem graficznym
  • Budowanie aplikacji graficznych z użyciem biblioteki Tkinter
 10. Obsługa wywołań systemowych w języku Python
  • Operacje na plikach
  • Zaawansowane struktury danych
  • Współpraca z systemem operacyjnym
  • Podstawy programowania sieciowego w języku Python
  • Podstawy programowania rozproszonego w języku Python
 11. Manipulacja i prezentacja danych
  • Język Python i aplikacje internetowe
  • Operacje na bazach danych w języku Python
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 28/11/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready