Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Zaawansowane programowanie w języku Python

Kod szkolenia: 
PPYTH2.1
Opis szkolenia: 

Umiejętności zdobywane podczas kursu: 

 • Umiejętność implementowania zaawansowanej obsługi wielowątkowości 
 • Umiejętność przetwarzania i transformowania danych XML i JSON
 • Umiejętność integracji z bazami danych oraz optymalizacji wydajności i profilowania programu  oraz testowania aplikacji
Cel szkolenia: 
 • Zapoznanie się z zaawansowaną konstrukcją języka Python
 • Opanowanie umiejętności implementowania zaawansowanej wielowątkowości w kontekście obsługi wywołań sieciowych
 • Znajomość zagadnień związanych z integracją z bazami danych oraz optymalizacją wydajności i profilowaniem programu
 • Wprowadzenie do popularnych bibliotek [IPython, Requests, Scrapy, BeautifulSoup, PIL / Pillow, NumPy, SciPy, matplotlib]
Grupa docelowa: 

Kurs jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych programistów programujących w języku Python. W istotnym stopniu poszerza on ich wiedzę dotyczącą programowania wielowątkowego oraz mechanizmów wewnętrznych języka. Wiedza i wykształcone w trakcie zajęć umiejętności, pozwalają na wydajniejsze i pozbawione typowych błędów programowanie w tym języku. Zajęcia poruszają także zagadnienia bezpośrednio związane ze współczesnymi metodykami wytwórczymi oprogramowania.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Znajomość programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub GNU/Linux
 • Znajomość podstaw zagadnień dotyczących programowania obiektowego i diagramów UML
 • Umiejętność programowania okazjonalnego i prostej obróbki i weryfikacji danych
Cena netto PLN: 
2900
Cena brutto PLN: 
3567
Czas trwania: 
3 dni
Uwagi: 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, we Wrocławiu i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. Zaawansowane konstrukcje języka
a. Dekoratory
b. Metaklasy
c. Deksryptory
d. Rozszeżanie typów wbudowanych
 
2. Izolowanie środowiska pracy
a. Virtualenv
b. Virtualenvwrapper
 
3. Internacjonalizacja i standard Unicode
a. Obsługa Unicode w języku Python
b. Wielojęzyczność aplikacji i jej implementacja
 
4. Programowanie wielowątkowe
a. Zaawansowane możliwości szeregowania zadań w interpreterze Python
b. Implementacja wielowątkowości
c. Tworzenie i obsługa wątków
d. Blokady, semafory, zmienne decyzyjne
e. Praca z pulą wątków
f. Diagnostyka i usuwanie błędów w aplikacjach wielowątkowych Python
 
5. XML i JSON
a. DOM i jego obsługa w języku Python
b. Wprowadzenie do ElementTree
c. Poruszanie się po dokumencie XML
d. Tworzenie nowego dokumentu XML
e. JSON
f. Obsługa JSONa w Pythonie
g. Konwertowanie Pythona do JSONa
 
6. Integracja z bazami danych
a. MySQL
b. PostgreSQL
c. Oracel
d. MongoDB
e. Mapowanie obiektowo­relacyjne (ORM)
 
7. Testowanie aplikacji
a. testy jednostkowe
b. moduł unittest
c. py.test i inne popularne biblioteki testujące
d. test­driven development.
 
8. Optymalizacja wydajności i profilowanie programu
a. Profilowanie przykładowego projektu aplikacji
b. Identyfikacja „wąskich gardeł”
 
9. Kierunki rozwoju języka i Python 3.x
a. Nowości dostępne w wersji 3.x
b. Zmiany składni wywołań
c. Konwersja istniejących aplikacji do nowej wersji interpretera
 
10. Wprowadzenie do popularnych bibliotek
a. IPython
b. Requests
c. Scrapy
d. BeautifulSoup
e. PIL / Pillow
f. NumPy
g. SciPy
h. matplotlib
 
11. Framework Django i jego zastosowanie (moduł opcjonalny)
a. Tworzenie i konfiguracja projektu i aplikacji
b. Modele – interakcja z bazą danych
c. Operowanie na danych – ORM
d. Automatyczny interfejs administracyjny – omówienie
e. Widoki
f. Szablony
g. Mapowanie odnośników
 
12. Tworzenie interfejsu użytkownika z zastosowaniem PyQt/PySide  (moduł opcjonalny)
a. Podstawowe widgety Qt
b. Obsługa zdarzeń: slots & signals
c. Tworzenie okien dialogowych
d. Okno główne aplikacji
e. Używanie QtDesigner
f. Zasoby
g. Widgety wykorzystujące Model/View/Controller
h. Współpraca z bazami danych

Kursy poprzedzające: 
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 12/12/2016
Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 28/11/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready