Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RHCE certification exam (EX300) na RHEL7

Kod szkolenia: 
EX300v7
Opis szkolenia: 

Egzamin oraz cele egzaminu omawiane tutaj, opierają się na wersji Red Hat Enterprise Linux 7.

Egzamin Red Hat® Certified Engineer (EX300) w sposób praktyczny testuje i ustala, czy wiedza, umiejętności i zdolności kandydata odpowiadają wymaganiom starszego administratora systemu odpowiedzialnego za systemy Red Hat Enterprise Linux® (RHEL). Certyfikat Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) jest wymagany, aby certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE®) stał się aktywny po jego zdaniu.

EX300 RHCE certification exam to 3,5-godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności kandydata w zakresie zaawansowanej administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

 

O certyfikacji RHCE

Certyfikacja RHCE jest uzyskiwana przez Red Hat Certified System Administratora (RHCSA), który wykazał wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane dla starszego administratora systemu odpowiedzialnego za systemy Red Hat Enterprise Linux.

 

Cel szkolenia: 

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified Engineer"

Grupa docelowa: 
 • Doświadczeni Administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje kompetencje Inżyniera systemu poprzez uzyskanie szanowanego oraz rozpoznawanego certyfikatu RHCE.
 • RHCSAs, którzy chcą zdobyć certyfikat wyższego szczebla.
 • Doświadczeni administratorzy systemów, jeszcze nie certyfikowani.
 • Uczestnicy po szkoleniach ze ścieżki RH System Administration I, II i III, lub którzy ukończyli RHCE Certification Lab (RH299) na RHEL7.
 • Doświadczeni administratorzy systemu, od których wymagany jest certyfikat do ich pracy lub kontraktu.
 • Doświadczeni specjaliści Linux IT, posiadający certyfikat RHCSA i zainteresowani zdobyciem certyfikatu RHCE.
 • Nieaktywni RHCE, którzy zdali już egzamin RHCSA.
Wymagania wobec słuchaczy: 

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCSA na tej samej wersji systemu powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Cena netto PLN: 
1500
Cena brutto PLN: 
1845
Czas trwania: 
1 dzień
Uwagi: 

Egzamin trwa 3,5 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników.

Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować i się podporządkować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzaminu. Firma OSEC, ani żaden z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email w wynikami w przeciągu tygodnia prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

Poniższe czynności kandydat powinien wykonać bez pomocy zewnętrznej: (treści nie tłumaczymy na język polski z obawy przed zatraceniez oryginalnego znaczenia przetłumaczonej wersji)

System configuration and management

 • Use network teaming or bonding to configure aggregated network links between two Red Hat Enterprise Linux systems.
 • Configure IPv6 addresses and perform basic IPv6 troubleshooting.
 • Route IP traffic and create static routes.
 • Use FirewallD, including Rich Rules, Zones and custom rules, to implement packet filtering and configure network address translation (NAT).
 • Use /proc/sys and sysctl to modify and set kernel runtime parameters.
 • Configure a system to authenticate using Kerberos.
 • Configure a systems as either an iSCSI target or initiator that persistently mounts an iSCSI target.
 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network).
 • Use shell scripting to automate system maintenance tasks.
 • Configure a system to log to a remote system.
 • Configure a system to accept logging from a remote system.

Network services

Network services are an important subset of the exam objectives. RHCE candidates should be capable of meeting the following objectives for each of the network services listed below:

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Use SELinux port labelling to allow services to use non-standard ports.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.

HTTP/HTTPS

 • Configure a virtual host.
 • Configure private directories.
 • Deploy a basic CGI application.
 • Configure group-managed content.
 • Configure TLS security

DNS

 • Configure a caching-only name server.
 • Troubleshoot DNS client issues.

NFS

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.
 • Use Kerberos to control access to NFS network shares.

SMB

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.

SMTP

 • Configure a system to forward all email to a central mail server.

SSH

 • Configure key-based authentication.
 • Configure additional options described in documentation.

NTP

 • Synchronize time using other NTP peers.

Database Services

 • Install and configure MariaDB.
 • Backup and restore a database.
 • Create a simple database schema.
 • Perform simple SQL queries against a database.
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pią, 25/11/2016
Pią, 16/12/2016
Pią, 23/12/2016
Wrocław: 
Pią, 25/11/2016
Pią, 09/12/2016
Pią, 23/12/2016
Kraków: 
Pią, 02/12/2016
Pią, 09/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready