Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

Red Hat Administracja

Red Hat Administracja

EX300 RHCE certification exam (v6)

Kod szkolenia: 
EX300v6
Opis szkolenia: 

EX300 RHCE certification exam to 2 godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności kandydata w zakresie zaawansowanej administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

 

UWAGA:
nie prowadzimy otwartego naboru uczestników na ten egzamin, w razie zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem handlowym lub z działem handlowym:
tel. 22 861 96 04
e-mail: osec@osec.pl

Cel szkolenia: 

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified Engineer"

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

Poniższe czynności kandydat powinien wykonać bez pomocy zewnętrznej: (treści nie tłumaczymy na język polski z obawy przed zatraceniez oryginalnego znaczenia przetłumaczonej wersji)

System configuration and management

 • Route IP traffic and create static routes.
 • Use iptables to implement packet filtering and configure network address translation (NAT).
 • Use /proc/sys and sysctl to modify and set kernel runtime parameters.
 • Configure a system to authenticate using Kerberos.
 • Build a simple RPM that packages a single file.
 • Configure a system as an iSCSI initiator that persistently mounts an iSCSI target.
 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network).
 • Use shell scripting to automate system maintenance tasks.
 • Configure a system to log to a remote system.
 • Configure a system to accept logging from a remote system.

Network services

Network services are an important subset of the exam objectives. RHCE candidates should be capable of meeting the following objectives for each of the network services listed below:

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.

HTTP/HTTPS

 • Configure a virtual host.
 • Configure private directories.
 • Deploy a basic CGI application.
 • Configure group-managed content.

DNS

 • Configure a caching-only name server.
 • Configure a caching-only name server to forward DNS queries.
 • Note: Candidates are not expected to configure master or slave name servers.

FTP

 • Configure anonymous-only download.

NFS

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.

SMB

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.

SMTP

 • Configure a mail transfer agent (MTA) to accept inbound email from other systems.
 • Configure an MTA to forward (relay) email through a smart host.

SSH

 • Configure key-based authentication.
 • Configure additional options described in documentation.

NTP

 • Synchronize time using other NTP peers.

RH300 RHCE Certification Lab with RHCSA and RHCE Exams na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH300v7
Opis szkolenia: 

Laboratorium rewidujące zagadnienia z RHCSA Rapid Track Course oraz Red Hat® System Administration III, przygotowujące do egzaminu Red Hat Certified Engineer (EX300).

Laboratorium Certyfikacji RHCE® (szkolenie RH299) jest przeznaczone dla słuchaczy poszukujących praktycznego, opartego na laboratorium przeglądu zagadnień niezbędnych do zdawania egzaminu EX300 i uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Engineer (RHCE). W trakcie 4-dni zajęć, słuchacze w swoim własnym tempie pracują na zestawie laboratoriów począwszy od kursu RHCSA [Red Hat Certified System Administrator] Rapid Track (RH199) i Red Hat System Administration III (RH254). Oczywiście, szkolenie RHCE Certyfication Lab obejmuje kilka wykładów instruktora mających na celu przegląd kluczowych technologii, takich jak systemd, firewalld i IPv6. Instruktor pozostaje dostępny przez cały czas trwania szkolenia, i pomaga słuchaczom w ich zmaganiach z laboratoriami.

Szkolenie zakończone jest dwoma egzaminami (piątego dnia zajęć):

Cel szkolenia: 

Przygotowanie do recertyfikacji z RHEL6 na RHEL7 - zdanie egzaminów EX200 oraz EX300 oraz uzyskania certyfikatów na RHEL7 , Red Hat Certified System Administrator oraz Red Hat Certified Engineer (RHCE).

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage, creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux® using kickstart
 • Manage SELinux settings
 • Using NFS and Samba shared filesystems
 • Network port security and link aggregation
 • iSCSI initiator and target configuration
 • Domain Name System (DNS) troubleshooting and caching name server
 • Providing Network File System (NFS) and Server Message Block (SMB) file servers
 • Apache HTTPD web server management
 • MariaDB SQL datbase configuration
 • Postfix Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) nullclient for servers
 • Bash scripting for automation

 

Szczegóły:

Local and remote logins

 • Review methods for accessing the system and engaging Red Hat Support.

File system navigation

 • Copy, move, create, delete, link, and organize files while working from the Bash shell prompt.

Users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

File permissions

 • Control access to files and directories using permissions and access control lists (ACLs).

SELinux permissions

 • Manage the SELinux behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise.

Process management

 • Evaluate and control processes running on a Red Hat Enterprise Linux system.

Updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Creating and mounting file systems

 • Create and manage disks, partitions, and filesystems from the command line.

Service management and boot troubleshooting

 • Control and monitor system daemons and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process.

Network configuration

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

System logging and ntp

 • Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Logical volume management

 • Create and manage logical volumes from the command line.

Scheduled processes

 • Schedule tasks to automatically execute in the future.

Mounting network file systems

 • Use autofs and the command line to mount and unmount network storage with NFS and SMB.

Firewall configuration

 • Configure a basic firewall.

Virtualization and kickstart

 • Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux on virtual machines with Kernel-based Virtual Machine (KVM) and libvirt.

Managing IPv6 networking

 • Configure and troubleshoot basic IPv6 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Configuring link aggregation and bridging

 • Configure and troubleshoot advanced network interface functionality including bonding, teaming, and local software bridges.

Controlling network port security

 • Permit and reject access to network services using advanced SELinux and firewalld filtering techniques.

Managing DNS for Servers

 • Set and verify correct DNS records for systems and configure secure-caching DNS.

Configuring E-mail Delivery

 • Relay all e-mail sent by the system to a SMTP gateway for central delivery.

Providing block-based storage

 • Provide and use networked iSCSI block devices as remote disks.

Providing file-based storage

 • Provide NFS exports and SMB file shares to specific systems and users.

Configuring MariaDB databases

 • Provide a MariaDB SQL database for use by programs and database administrators.

Providing Apache HTTPD Web Service

 • Configure Apache HTTPD to provide Transport Layer Security (TLS)-enabled websites and virtual hosts.

Writing Bash scripts

 • Write simple shell scripts using Bash.

Bash conditionals and control structures

 • Use Bash conditionals and other control structures to write more sophisticated shell commands and scripts.

Configuring the shell environment

 • Customize Bash startup and use environment variables, Bash aliases, and Bash functions.

RH134 Red Hat System Administration II (v6)

Kod szkolenia: 
RH134v6
Opis szkolenia: 

Red Hat System Administration II (RH134) to szkolenie opracowane dla specjalistów IT, pracujących w pełnym wymiarze jako administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux. Szkolenie jest kontynuacją szkolenia RH124 i podobnie jak ono aktywnie angażuje uczestnika w procesie nauczania. Uczestnicy biorą udział w aktywnościach zwiększających zaangażowanie, poprawiających zapamiętywanie oraz rozumienie często skomplikowanych mechanizmów.

Opierając się na solidnych podstawach zdobytych na szkoleniu System Administration I, uczestnicy zagłębią się detale narzędzi wykorzystywanych w codziennej administracji systemem. Pod koniec szkolenia, uczestnik będzie potrafił, zarządzać zaawansowanymi pamięciami masowymi, systemami plików, zarządzać oprogramowaniem czy kontrolą dostępu.

Uczestnicy kursów RH124 oraz RH134 są w pełni przygotowani do egzaminu RHCSA.

Cel szkolenia: 

Znajomość zagadnień administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 • Automated Installations of Red Hat Enterprise Linux
 • Accessing the Command Line
 • Intermediate Command Line Tools
 • Regular Expressions, Pipelines, and I/O Redirection
 • Network Configuration and Troubleshooting
 • Managing Simple Partitions and Filesystems
 • Managing Flexible Storage with Logical Volumes
 • Access Network File Sharing Services
 • Managing User Accounts
 • Controlling Access to Files
 • Managing SELinux
 • Installing and Managing Software
 • Managing Installed Services
 • Analyzing and Storing Logs
 • Managing Processes
 • Tuning and Maintaining the Kernel
 • Troubleshooting
Kursy uzupełniające: 

RH124 Red Hat System Administration I na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH124v7
Opis szkolenia: 

Część 1 z cyklu podstawowych szkoleń omawiających zagadnienia niezbędne do administrowania systemem Red Hat® Enterprise Linux®

Szkolenie Red Hat System Administration I (RH124) opiera się na Red Hat Enterprise Linux 7 i przeznaczone jest dla specjalistów IT, bez wcześniejszych doświadczeń w zakresie administracji Linux. Koncentrując się na głównych zadaniach administracyjnych, zapewnia studentom podstawowe "umiejętności przetrwania" w obszarze administracji Linux.
Szkolenie to zapewnia także podstawową wiedzę dla studentów, którzy chcą stać się pełnoprawnymi administratorami systemu Linux, wprowadza bowiem podstawowe pojęcia z linii poleceń i innych narzędzi używanych na poziomie Enterprise.

Pojęcia te szerzej rozwijane są podczas kolejnego szkolenia w ścieżce, czyli Red Hat System Administration II (RH134).
Oba kursy pomagają w przygotowaniu do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (EX200).

Cel szkolenia: 

Zdobycie solidnych i praktycznie przydatnych podstaw w codziennej pracy administratora systemu RHEL7.

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 • Introduction to the command line
 • Managing physical storage
 • Learning how to install and configure software components and services
 • Establishing network connections and firewall access
 • Monitoring and managing processes
 • Managing and securing files
 • Administrating users and groups
 • Accessing Linux file systems
 • Installing and using virtualized systems
 • Reviewing the system log files and journal

 

Szczegóły:

Access the command line

 • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Manage files from the command line

 • Copy, move, create, delete, and organize files from the bash shell prompt.

Getting help in Red Hat Enterprise Linux

 • Resolve problems by using online help systems and Red Hat support utilities.

Create, view, and edit text files

 • Create, view, and edit text files from command output or in an editor.

Manage local Linux users and groups

 • Manage local Linux users and groups, and administer local password policies.

Control access to files with Linux file system permissions

 • Set Linux file system permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Monitor and manage Linux processes

 • Obtain information about the system, and control processes running on it.

Control services and daemons

 • Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Configure and secure OpenSSH service

 • Access and provide access to the command line on remote systems securely using OpenSSH.

Analyze and store logs

 • Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Manage Red Hat Enterprise Linux networking

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Archive and copy files between systems

 • Archive files and copy them from one system to another.

Install and update software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Access Linux file systems

 • Access and inspect existing file systems on a Red Hat Enterprise Linux system.

Use virtualized systems

 • Create and use Red Hat Enterprise Linux virtual machines with KVM and libvirt.

Comprehensive review

 • Practice and demonstrate the knowledge and skills learned in this course.

RH342 Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting

Kod szkolenia: 
RH342
Opis szkolenia: 

Szkolenie Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting course (RH342) dostarcza administratorom systemu narzędzi i technik potrzebnych, aby skutecznie diagnozować i rozwiązywać problemy, czy też eliminować wiele potencjalnych zagrożeń. Słuchacze będą pracować na praktycznych problemach różnych podsystemów, diagnozować je i rozwiązywać.
Słuchacze będą uczyć się, jak zastosować metodę naukową do uporządkowanego rozwiązywania problemów. Takie podejście jest następnie wykorzystywane do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, w tym problemów z rozruchem, problemów sprzętowych, kwestii pamięci, problemów z rpm, problemów z siecią, problemów z aplikacjami firm trzecich, kwestii bezpieczeństwa i problemów jądra. Pod koniec kszkolenia słuchacze mogą wykonać kompleksowe przeglądy różnych laboratoriów, aby sprawdzić swoje umiejętności.

Cel szkolenia: 

Diagnozowanie problemów, zbieranie informacji i rozwiązywanie typowych problemów z Red Hat Enterprise Linux

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 

Introduction to troubleshooting

 • Describe a generalized strategy for troubleshooting.

Take proactive steps to prevent small issues

 • Prevent small issues from becoming large problems by employing proactive system administration techniques.

Troubleshoot boot issues

 • Identify and resolve issues that can affect a system's ability to boot.

Identify hardware issues

 • Identify hardware problems that can affect a system’s ability to operate.

Troubleshoot storage issues

 • Identify and fix issues related to storage.

Troubleshoot RPM issues

 • Identify and fix problems in, and using, the package management subsystem.

Troubleshoot network issues

 • Identify and resolve network connectivity issues.

Troubleshoot application issues

 • Debug application issues.

Deal with security issues

 • Identify and fix issues related to security subsystems.

Troubleshoot kernel issues

 • Identify kernel issues and assist Red Hat Support in resolving kernel issues.

Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting comprehensive review

 • Practice and demonstrate knowledge and skills learned in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting.

RH135 Red Hat System Administration II z egzaminem RHCSA (v6)

Kod szkolenia: 
RH135v6
Opis szkolenia: 

Red Hat System Administration II (RH135) to szkolenie opracowane dla specjalistów IT, pracujących w pełnym wymiarze jako administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux. Szkolenie jest kontynuacją szkolenia RH124 i podobnie jak ono aktywnie angażuje uczestnika w procesie nauczania. Uczestnicy biorą udział w aktywnościach zwiększających zaangażowanie, poprawiających zapamiętywanie oraz rozumienie często skomplikowanych mechanizmów.

Opieracjąc się na solidnych podstawach zdobytych na szkoleniu System Administration I, uczestnicy zagłębią się w detale narzędzi wykorzystywanych w codziennej administracji systemem. Pod koniec szkolenia, uczestnik będzie potrafił, zadządzać zaawansowanymi pamięciami masowymi, systemami plików, zarządzać oprogramowaniem czy kontrolą dostępu.

Uczestnicy kursu RH124 oraz RH134 są w pełni przygotowani do egzaminu RHCSA. Egzamin odbywa się piątego dnia i trwa 2,5 godziny.

Cel szkolenia: 

Znajomość zagadnień administracji systemem Red Hat Enterprise Linux oraz pozytywne zdanie egzaminu RHCSA

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 • Automated Installations of Red Hat Enterprise Linux
 • Accessing the Command Line
 • Intermediate Command Line Tools
 • Regular Expressions, Pipelines, and I/O Redirection
 • Network Configuration and Troubleshooting
 • Managing Simple Partitions and Filesystems
 • Managing Flexible Storage with Logical Volumes
 • Access Network File Sharing Services
 • Managing User Accounts
 • Controlling Access to Files
 • Managing SELinux
 • Installing and Managing Software
 • Managing Installed Services
 • Analyzing and Storing Logs
 • Managing Processes
 • Tuning and Maintaining the Kernel
 • Troubleshooting

RH134 Red Hat System Administration II na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH134v7
Opis szkolenia: 

Część 2 z cyklu podstawowych szkoleń omawiających zagadnienia niezbędne do administrowania systemem Red Hat® Enterprise Linux®.

Szkolenie odnosi się do Red Hat Enterprise Linux 7 i jest przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli Red Hat System Administration I (RH124). Red Hat System Administration II (RH134) skupia się na kluczowych zagadnieniach potrzebnych do tego, by stać się pełnoetatowym administratorem Linux'a. Kurs ten sięga głębiej w tajniki administracji systemem Enterprise Linux, omawia systemy plików i partycjonowanie, woluminy logiczne, SELinux, firewalling, czy troubleshooting.
Uczestnictwo zarówno w szkoleniu Red Hat System Administration I, jak i w Red Hat System Administration II przygotowuje do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (EX200).

Cel szkolenia: 

Znajomość zagadnień administracji systemem Red Hat® Enterprise Linux®.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 • Installation using Kickstart
 • Managing filesystems and logical volumes
 • Managing scheduled jobs
 • Accessing network filesystems
 • Managing SELinux
 • Controlling firewalling
 • Troubleshooting

 

Szczegóły:

Automate installation with Kickstart

 • Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux systems with Kickstart.

Use regular expressions with grep

 • Write regular expressions that, when partnered with grep, will allow you to quickly isolate or locate content within text files.

Create and Edit text files with vim

 • Introduce the vim text editor, with which you can open, edit, and save text files.

Schedule future Linux tasks

 • Schedule tasks to automatically execute in the future.

Manage priority of Linux processes

 • Influence the relative priorities at which Linux processes run.

Control access to files with access control lists (ACL)

 • Manage file security using POSIX access control lists.

Manage SELinux security

 • Manage the Security Enhanced Linux (SELinux) behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise.

Connect to network-defined users and groups

 • Configure systems to use central identity management services.

Add disks, partitions, and file systems to a Linux system

 • Manage simple partitions and file systems.

Manage logical volume management (LVM) storage

 • Manage logical volumes from the command line.

Access networked attached storage with network file system (NFS)

 • Access (secure) NFS shares.

Access networked storage with SMB

 • Use autofs and the command line to mount and unmount SMB file systems.

Control and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process
Limit network communication with firewall

 • Configure a basic firewall.

Comprehensive review

 • Practice and demonstrate knowledge and skills learned in this course.

RH343 Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam

Kod szkolenia: 
RH343
Opis szkolenia: 

Szkolenie Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (RH342) dostarcza administratorom systemu narzędzi i technik potrzebnych, aby skutecznie diagnozować i rozwiązywać problemy, czy też eliminować wiele potencjalnych zagrożeń. Słuchacze będą pracować na praktycznych problemach różnych podsystemów, diagnozować je i rozwiązywać.
Słuchacze będą uczyć się, jak zastosować metodę naukową do uporządkowanego rozwiązywania problemów. Takie podejście jest następnie wykorzystywane do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, w tym problemów z rozruchem, problemów sprzętowych, kwestii pamięci, problemów z rpm, problemów z siecią, problemów z aplikacjami firm trzecich, kwestii bezpieczeństwa i problemów jądra. Pod koniec kszkolenia słuchacze mogą wykonać kompleksowe przeglądy różnych laboratoriów, aby sprawdzić swoje umiejętności.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu Red Hat Certificate of Expertise in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (EX342).
Ta wersja szkolenia (pakiet - szkolenie z egzaminem) zawiera już ten egzamin.
 

Cel szkolenia: 

Diagnozowanie problemów, zbieranie informacji i rozwiązywanie typowych problemów z Red Hat Enterprise Linux. Przygotowanie do egzaminu i certyfikacji Red Hat Certificate of Expertise in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting.

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 

Introduction to troubleshooting

 • Describe a generalized strategy for troubleshooting.

Take proactive steps to prevent small issues

 • Prevent small issues from becoming large problems by employing proactive system administration techniques.

Troubleshoot boot issues

 • Identify and resolve issues that can affect a system's ability to boot.

Identify hardware issues

 • Identify hardware problems that can affect a system’s ability to operate.

Troubleshoot storage issues

 • Identify and fix issues related to storage.

Troubleshoot RPM issues

 • Identify and fix problems in, and using, the package management subsystem.

Troubleshoot network issues

 • Identify and resolve network connectivity issues.

Troubleshoot application issues

 • Debug application issues.

Deal with security issues

 • Identify and fix issues related to security subsystems.

Troubleshoot kernel issues

 • Identify kernel issues and assist Red Hat Support in resolving kernel issues.

Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting comprehensive review

 • Practice and demonstrate knowledge and skills learned in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting.

Exam

RH254 Red Hat System Administration III na RHEL6

Kod szkolenia: 
RH254v6
Opis szkolenia: 

Szkolenie Red Hat System Administration III (RH254) zostało opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących zdobyć dogłębną wiedzę z technik sieciowych oraz bezpieczeństwa. Silnie praktyczne szkolenie, z dużą ilością ćwiczeń skoncentrowane jest na przedstawieniu codziennych zadań administratora systemu. Silny nacisk jest położony na czynności zwiększające efektywność pracy takie jak, automatyzacja zadań, masowe tworzenie oraz uruchamianie systemów serwerowych, czy bezpieczne uruchamianie w środowiskach produkcyjnych takich serwerów jak DNS, Apache, SMTP czy SMB/FTP/NFS4. Ponadto, szkolenie kładzie silny nacisk na poznanie mechanizmów bezpieczeństwa SELinux, kontroli dostępu czy filtrowania pakietów.

Po zakończeniu tego szkolenia, uczestnicy poprzednich kursów (System Administration I & II) będą gotowi do egzaminów RHCSA oraz RHCE.

Uwaga, szkolenie System Administration III NIE zawiera egzaminu. Egzamin można zamówić oddzielnie lub w połączonym pakiecie ze szkoleniem.

Cel szkolenia: 

Administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux, zarządzający serwerami usług sieciowych, pragnący przygotować się do certyfikacji RHCE oraz RHCSA.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 • Getting Started with the Classroom Environment
 • Enhance User Security
 • Bash Scripting and Tools
 • File Security with GnuPG
 • Software Management
 • Network Monitoring
 • Route Network Traffic
 • Secure Network Traffic
 • NTP Server Configuration
 • Filesystems and Logs
 • Centralized and Secure Storage
 • SSL-encapsulated Web Services
 • Web Server Additional Configuration
 • Basic SMTP Configuration
 • Caching-Only DNS Server
 • File Sharing with NFS
 • File Sharing with CIFS
 • File Sharing with FTP
 • Troubleshooting Boot Process
Kursy uzupełniające: 

RH135 Red Hat System Administration II z egzaminem RHCSA na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH135v7
Opis szkolenia: 

Część 2 z cyklu podstawowych szkoleń omawiających zagadnienia niezbędne do administrowania systemem Red Hat® Enterprise Linux® zakończona egzaminem Red Hat Certified System Administrator (EX200).

Szkolenie odnosi się do Red Hat Enterprise Linux 7 i jest przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli Red Hat System Administration I (RH124). Red Hat System Administration II (RH134) skupia się na kluczowych zagadnieniach potrzebnych do tego, by stać się pełnoetatowym administratorem Linux'a. Kurs ten sięga głębiej w tajniki administracji systemem Enterprise Linux, omawia systemy plików i partycjonowanie, woluminy logiczne, SELinux, firewalling, czy troubleshooting.
Uczestnictwo zarówno w szkoleniu Red Hat System Administration I, jak i w Red Hat System Administration II przygotowuje do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (EX200), który odbywa się ostatniego piątego dnia szkolenia.

 

Cel szkolenia: 

Znajomość zagadnień administracji systemem Red Hat® Enterprise Linux®.

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 • Installation using Kickstart
 • Managing filesystems and logical volumes
 • Managing scheduled jobs
 • Accessing network filesystems
 • Managing SELinux
 • Controlling firewalling
 • Troubleshooting

 

Szczegóły:

Automate installation with Kickstart

 • Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux systems with Kickstart.

Use regular expressions with grep

 • Write regular expressions that, when partnered with grep, will allow you to quickly isolate or locate content within text files.

Create and Edit text files with vim

 • Introduce the vim text editor, with which you can open, edit, and save text files.

Schedule future Linux tasks

 • Schedule tasks to automatically execute in the future.

Manage priority of Linux processes

 • Influence the relative priorities at which Linux processes run.

Control access to files with access control lists (ACL)

 • Manage file security using POSIX access control lists.

Manage SELinux security

 • Manage the Security Enhanced Linux (SELinux) behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise.

Connect to network-defined users and groups

 • Configure systems to use central identity management services.

Add disks, partitions, and file systems to a Linux system

 • Manage simple partitions and file systems.

Manage logical volume management (LVM) storage

 • Manage logical volumes from the command line.

Access networked attached storage with network file system (NFS)

 • Access (secure) NFS shares.

Access networked storage with SMB

 • Use autofs and the command line to mount and unmount SMB file systems.

Control and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process
Limit network communication with firewall

 • Configure a basic firewall.

Comprehensive review

 • Practice and demonstrate knowledge and skills learned in this course.

Practical EXAM

Subskrybuje zawartość

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready