Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RHD251 Red Hat Linux Programming

Kod szkolenia: 
RHD251
Opis szkolenia: 

Kurs przygotowuje do tworzenia aplikacji pracujących w środowisku systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux. Przez pięć dni zajmujemy się koncepcjami, poznawaniem wewnętrznych mechanizmów API systemu operacyjnego oraz ich wykorzystywaniem w realnych aplikacjach. Kurs kładzie nacisk na realistyczne labolatoria oraz ćwiczenia. W ramach zajęć kształcimy umiejętności i rozwijamy wiedzę dotyczącą tworzenia wydajnych aplikacji we wszystkich dystrybucjach systemu Linux.

Cel szkolenia: 
 • Wykształcenie umiejętności obejmujących tworzenie wydajnych aplikacji na platformę Red Hat Enterprise Linux.
 • Zapoznanie się z właściwościami środowiska pracy programisty systemowego Linux
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej wywołań bibliotek i jądra systemu
Grupa docelowa: 

Wiedza i rozwijane umiejętności w ramach zajęć, będą przydatne twórcom aplikacji tworzonych także w systemach Windows i przenoszących swoje programy do środowiska systemu operacyjnego Linux.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Średnio zaawansowana znajomość języka C.

 • Wiedza i umiejętności tożsame z zakresem certyfikaty RHCSA lub równoważnego (praca w środowisku tekstowym systemu GNU/Linux lub z rodziny Unix).

 • Tworzenia skryptów w środowisku powłoki systemowej.

 • Znajomości zasad pracy w środowisku edytorów systemowych vi lub emacs

Cena netto PLN: 
11700
Cena brutto PLN: 
14391
Cena EURO: 
2750
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Cena w PLN jest kosztem sugerowanym. Koszt zajęć 2750 euro, przeliczenie wg kursu sprzedaży w NBP z dnia wystawienia faktury. Kurs euro=4,2547 PLN wg Tabeli nr 170/C/NBP/2014 z dnia 2014-09-02

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 

1. GCC – Narzędzia GNU Compiler Collection

 • GNU Compiler Collection
 • Historia GCC
 • Cztery etapy przetwarzania programu w GCC
 • Wstrzymywanie pracy kompilatora na wybranych etapach
 • Kompilacja programu w języku C
 • Właściwości i mechanizmy preprocesora
 • Predefiniowane makra i symbole preprocesora
 • Ostrzeżenia i rozszerzenia kompilatora
 • Optymalizacja
 • Konsolidacja (ang. Linking) obiektów do programu

2. Automatyzacja tworzenia aplikacji z użyciem narzędzia Make

 • Wstęp do make(1)
 • Zasady działania programu make
 • Składnia definicji celu w pliku Makefile
 • Przykłady: Pierwsze kroki z plikiem Makefile
 • Optymalizacja pliku Makefile
 • Cele domyślne (ang. Implicit Rules)
 • Przykład: Prostota jest lepsza w pliku Makefile
 • Zmienne
 • Definiowanie zmiennych
 • Przykład: Tworzenie Makefile z użyciem zmiennych
 • Zmienne automatyczne
 • Cele specjalne
 • Definiowanie przydatnych celów zastępczych

3. Biblioteka GNU libc i wywołania systemowe

 • Właściwości i mechanizmy biblioteki glibc
 • Standardy bibliotek libc
 • GNU C Library - glibc
 • Funkcje biblioteki kontra wywołania systemowe
 • Użycie wywołań systemowych
 • Obsługa błędów z użyciem errno
 • Dekodowanie informacji o błędach poprzez errno
 • Użycie narzędzia systrace

4. Argumenty wywołania programu i środowisko

 • Start programu
 • Użycie argc/argv
 • Obsługa opcji z użyciem getopt()
 • Obsługa opcji ,,długich'' z użyciem getopt_long()
 • Środowisko
 • Manipulowanie zmiennymi środowiska
 • Zakończenie działania programu
 • Rejestrowanie procedury obsługi zakończenia programu

5. Tworzenie bibliotek

 • Dlaczego używamy bibliotek?
 • Biblioteki statyczne i współdzielone
 • Plusy bibliotek statycznych
 • Plusy bibliotek współdzielonych
 • Tworzenie biblioteki statycznej
 • Użycie biblioteki statycznej
 • Tworzenie biblioteki współdzielonej
 • Użycie biblioteki współdzielonej
 • Zarządzanie bibliotekami współdzielonymi
 • Miejsca instalacji i dostępność bibliotek
 • Narzędzie ldconfig

6. Działania związane z czasem

 • Jak jest obsługiwany czas w systemie?
 • Typy danych związanych z czasem
 • Czas rzeczywisty
 • Rzutowanie i konwersja typu time_t
 • Konwersja struktury tm
 • Czas w procesie
 • Arytmetyka związana z czasem
 • Zegary pracujące z dokładnością sekund
 • Zegary drobnoziarniste (ang. Fine-Grained Timers)
 • Zegar czasu rzeczywistego (ang. Real Time Clock)

7. Zarządzanie procesem

 • Czym jest proces?
 • Zależności pomiędzy procesami
 • Tworzenie procesów potomnych
 • Uruchamianie innego kodu w procesie potomnym
 • Funkcje z rodziny exec*()
 • Oczekiwanie na działanie procesu potomnego (wait())
 • Oczekiwanie - dokładniej
 • Zmiana priorytetu procesu i poziomy uprzejmości (ang. nice)
 • Priorytety czasu rzeczywistego

8. Operacje na pamięci

 • Alokacja i zwalnianie pamięci
 • Wyrównywanie struktur w pamięci
 • Blokowanie przestrzeni danych w pamięci
 • Inicjalizacja i kopiowanie pamięci
 • Porównywanie danych w pamięci

9. Odpluskwianie (ang. Debugging)

 • Jakie działania wykonuje mój program?
 • Odpluskwianie na poziomie źródeł
 • Uruchamianie gdb
 • Wstęp do użycia gdb
 • Wyświetlanie zawartości i zmiana pamięci
 • Biblioteka debuginfo
 • Użycie gdb dla działającego procesu
 • Użycie gdb do autopsji w załamanym programie
 • Biblioteka ElectricFence
 • Odpluskwianie z użyciem valgrind
 • Profilowanie programu i strojenie wydajności

10. Proste operacje na plikach

 • Strumień kontra wywołania systemowe
 • Otwieranie i zamykanie strumienia
 • Funkcje wejścia/wyjścia w strumieniu
 • Status i błędy strumienia
 • Pozycja kursora w strumieniu plikowym
 • Buforowanie strumienia
 • Pliki tymczasowe
 • Otwieranie i zamykanie deskryptorów plików
 • Operacje wejścia/wyjścia na deskryptorach plików
 • Repozycjonowanie w deskryptorach plików
 • Konwersje strumienia i deskryptora pliku
 • cat z użyciem wywołań ANSI I/O
 • cat z użyciem wywołań POSIX I/O

11. Komunikowanie się z użyciem potoków

 • Wstęp do mechanizmu potoków
 • Standardowe wywołania wejścia/wyjścia: popen()/pclose()
 • Użycie popen()/pclose()
 • Wywołanie systemowe: pipe()
 • Użycie pipe()
 • Nazwane potoki
 • Użycie nazwanych potoków
 • Co warto jeszcze wiedzieć?

12. Zarządzanie sygnałami

 • Czym jest sygnał w środowisku GNU/Linux
 • Blokowanie i sprawdzanie sygnałów
 • Praca z użyciem zbioru sygnałów
 • Przykład blokowania sygnału
 • Przechwytywanie sygnału z użyciem sigaction()
 • Przykład sigaction()
 • Przechwytywanie sygnału z użyciem signal()
 • Wysyłanie sygnału
 • Sygnały czasu rzeczywistego

13. Programowanie z użyciem wątków

 • Wstęp do programowania wielowątkowego
 • Klasy aplikacji wielowątkowych
 • Tworzenie programu wielowątkowego
 • Tworzenie wątku
 • Identyfikacja wątku
 • Synchronizacja i przyłączanie
 • Odłączanie wątku
 • Zatrzymywanie wątku
 • Synchronizacja z użyciem wzajemnego wykluczania (ang. Mutex)
 • Użycie struktur Mutex
 • Blokady zapisu i odczytu
 • Zmienne warunkowe
 • Użycie zmiennych warunkowych
 • Ciekawostki i haczyki przy używaniu zmiennych warunkowych
 • Co warto jeszcze wiedzieć?

14. Zaawansowane operacje na plikach

 • Operacje na katalogach
 • Operacje na systemie plików
 • Multipleksowane wejście/wyjście z użyciem select()
 • Różne funkcje wejścia/wyjścia
 • Operacje wejścia/wyjścia mapowane na pamięci
 • Użycie operacji wejścia/wyjścia mapowanych na pamięci
 • Blokowanie plików

15. Komunikacja międzyprocesowa (ang. IPC)

 • Czym jest Interprocess Communication (IPC)?
 • Wstęp do wywołań POSIX IPC
 • Pamięć współdzielona POSIX
 • Semafory POSIX
 • Kolejki komunikatów POSIX
 • Wstęp do System V IPC
 • Pamięć współdzielona System V IPC
 • Tablice semaforów System V IPC
 • Kolejki komunikatów System V IPC

16. Obsługa komunikacji sieciowej

 • Wstęp do podsystemu sieciowego Linux
 • Podstawowe wywołanie socket()
 • Funkcje klienta
 • Specyfikowanie adresu IPv4
 • Kolejność bajtów: sieciowa i hosta
 • Przykładowy klient TCP/IP
 • Funkcje konwersji adresów
 • Użycie getaddrinfo()
 • Funkcje serwera
 • Przykładowy serwer TCP/IP
 • Komunikacja datagramowa z użyciem protokołu UDP

17. Praca w społeczności

 • Śledzenie pracy członków zespołu i społeczności
 • Główne wytyczne
 • Tworzenie społeczności
 • Licenses
 • GPL
 • LGPL
 • BSD
 • Creative Commons
Kursy poprzedzające: 

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready