Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RHD362 Red Hat Linux Kernel Internals II: Device Drivers

Kod szkolenia: 
RHD362
Opis szkolenia: 

Kurs rozwija umiejętności i kształci wiedzę związaną z tworzeniem sterowników urządzeń dla systemu Linux. Na zakończenie kursu, uczestnicy mogą legitymować się znajomością architektury systemu, warstwy sprzętowej i zarządzania pamięcią, znają także pojęcia związane z modularyzacją i strukturą źródeł jądra systemu. Tworzą samodzielnie sterowniki i posiadają wiedzę dotyczącą urządzeń blokowych, znakowych oraz współpracy z urządzeniami sieciowymi.

Cel szkolenia: 
 • Wykształcenie umiejętności tworzenia sterowników urządzeń dla systemu Red Hat Enterprise Linux
 • Sprawne posługiwanie się blokadami i mechanizmami synchronizacji na poziomie jądra systemu
 • Efektywne stosowanie wywołań realizujących rządania obsługi pamięci i innych zasobów systemowych
Grupa docelowa: 

Doświadczeni programiści języka C z dobrą znajomością jądra systemowego Linux oraz ci którzy chcą nauczyć się tworzenia sterowników urządzeń dla systemu operacyjnego Linux.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Doświadczenia w programowaniu w języku C

 • Wiedzy równoważnej z RHD251 Red Hat Linux Programming

Cena netto PLN: 
9715
Cena brutto PLN: 
11949.45
Cena EURO: 
2253
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Cena w PLN jest kosztem sugerowanym. Koszt zajęć 2253 euro, przeliczenie wg kursu sprzedaży w NBP z dnia wystawienia faktury, pierwszy dzień zajęć.  Kurs euro=4,3120 PLN wg kursu z dnia 7 czerwca 2013r.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Wstęp i ogólne spojrzenie na programowanie na poziomie jądra systemu operacyjnego
  • Czym jest jądro systemu operacyjnego?
  • Warianty jądra systemowego Linux
  • Interakcja z jądrem systemu operacyjnego
  • Implementacja jądra systemu Linux
  • Źródła jądra systemu Linux
  • Tworzenie modułów jądra
  • Kompilowanie modułów jądra
  • Więcej na temat modułów jądra systemu
  • Przegląd struktur jądra systemu
 2. Sterowniki urządzeń
  • Sterownik urządzenia – czym jest?
  • Projekt sterownika urządzeń
  • Współpraca z urządzeniami znakowymi
  • Współpraca z urządzeniami blokowymi
  • Współpraca z urządzeniami sieciowymi
  • Węzły urządzeń
  • Rejestrowanie sterowników urządzeń
  • Problem węzłów urządzeń
  • Operacje plikowe
  • Definiowanie operacji plikowych
  • Rejestrowanie operacji plikowych
  • Konwencje wywołań I/O na plikach
 3. Zunifikowany model urządzeń
  • Obiekt w modelu urządzeń
  • System plików sysfs
  • Struktura modelu urządzeń
  • Połączenie wszystkich aspektów
  • Gniazda połączeń sieciowych i zdarzenia z przestrzeni użytkownika
  • Agent zdarzeń z przestrzeni użytkownika
  • Rejestrowanie urządzeń
  • Różne urządzenia
 4. Obsługa przerwań
  • Kontekst przerwania
  • Przechwytywanie obsługi przerwania
  • Struktura przerwania
  • Rejestrowanie ISR
  • Kontekst systemu
  • Przerwania programowe (ang. softirqs)
  • Odroczone działania: „tasklety”
  • Odroczone działania: kolejki zadań
  • Nietypowa kolejka zadań
  • Przykład: obsługa myszki i transmisji szeregowej
 5. Zaawansowane operacje na plikach
  • Wywołania IOCTL
  • Konwencje wywołań IOCTL
  • Implementacja wywołań IOCTL
  • Operacje nieblokujące IOCTL
  • Usypianie
  • Kolejki oczekiwania
  • Warianty wywołania wait_event()
  • Usypianie w trakcie wywołań systemowych
  • Multipleksowane operacje I/O
  • Obsługa transferu danych poprzez polling
 6. Współpraca z urządzeniami
  • Operacje na urządzeniach
  • Zarządzanie wyłącznym dostępem
  • Porty I/O
  • Bufory pamięci urządzeń I/O
  • Dostęp od buforów urządzeń I/O
  • Sterowniki w przestrzeni użytkownika
 7. Dostęp bezpośredni do pamięci
  • Zarządzanie dostępem DMA (ang. Direct Memory Access)
  • Inicjalzowanie transferu DMA
  • Alokacje
  • Stumienie i mapowanie transferów DMA
 8. Sterowniki urządzeń PCI
  • Peripheral Component Interconnect – standard jako taki
  • Przestrzeń konfiguracji PCI
  • Rejestrowanie sterownika PCI
  • Funkcje testowania sterownika PCI
  • Inicjalizowanie urządzenia PCI
  • Zwalnianie urządzenia PCI
  • Zarządzanie zasobami PCI
  • Dostęp do przestrzeni konfiguracyjnej
  • Lista urządzeń PCI
 9. Urządzenia USB
  • USB – standard jako taki
  • Deskryptory USB
  • Typy transmisji USB
  • Implementacja obsługi USB w systemie Linux
  • Sterowniki USB
  • Rejestracja urządzeń USB
  • Inicjalizacja interfejsów USB
  • Klasy sterowników urządzeń USB
  • USB i żądanie transferu blokowego
  • Użycie transferu bloku w ramach szyny USB
  • Żądanie obsługi synchronicznej w ramach USB
  • Dodatkowe informacje
 10. Urządzenia sieciowe
  • Obsługa sieci
  • Urządzenia sieciowe
  • Wywołania zwrotne urządzeń sieciowych
  • Inicjalizacja urządzeń sieciowych
  • Kontrola kolejki w sterownikach urządzeń sieciowych
  • Statystyki podsystemu obsługi sieci
  • Bufory gniazd i pakietów
  • API buforów gniazd
  • Transmisja danych
  • Odbiór danych
  • Przykładowa implementacja
 11. Sterowniki urządzeń blokowych
  • Urządzenia blokowe
  • Szeregowanie I/O
  • Algorytm windy w systemie Linux 2.6
  • Implementacja urządzeń blokowych
  • Rejestrowanie urządzeń blokowych
  • Operacje plikowe na urządzeniach blokowych
  • Struktura gendisk
  • Kolejka żądań
  • Przykład inicjalizacji
  • Przechwytywanie i obsługa żądań
 12. Kompilowanie własnego jądra systemowego
  • Kompilacja jądra

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready