Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RHCA: Datacenter

Red Hat Certified Architect: Datacenter A Red Hat® Certified Architect (RHCA) with a datacenter concentration is a Red Hat Certified Engineer who has attained Red Hat’s highest level of certification, proving their skills with tasks common in an on-premise datacenter.

EX413 Red Hat Certificate of Expertise in Server Hardening Exam

Kod szkolenia: 
EX413
Opis szkolenia: 

Egzamin EX413 to praktyczny sprawdzian umiejętności omawianych na szkoleniu RH413 Red Hat Server Hardening. Zadania egzaminacyjne oparte są o wiedzę związaną z implementacją bezpieczeństwa systemów IT w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: 

Certyfikacja specjalisty bezpieczeństwa systemów oraz aplikacji działających pod kontrolą Red Hat Enterprise Linux

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 
 • Identify Red Hat Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) and Red Hat Security Advisories (RHSAs) and selectively update systems based on this information.
 • Verify package security and validity.
 • Identify and employ standards-based practices for configuring file system security, create and use encrypted file systems, tune file system features, and use specific mount options to restrict access to file system volumes.
 • Configure default permissions for users and use special file permissions, attributes, and access control lists (ACLs) to control access to files.
 • Install and use intrusion detection capabilities in Red Hat Enterprise Linux to monitor critical system files.
 • Manage user account security and user password security.
 • Manage system login security using pluggable authentication modules (PAM).
 • Configure console security by disabling features that allow systems to be rebooted or powered off using bootloader passwords.
 • Configure system-wide acceptable use notifications.
 • Install, configure, and manage identity management services and configure identity management clients.
 • Configure remote system logging services, configure system logging, and manage system log files using mechanisms such as log rotation and compression.
 • Configure system auditing services and review audit reports.
 • Use network scanning tools to identify open network service ports and configure and troubleshoot system firewalling.
Kursy poprzedzające: 

RH401 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management

Kod szkolenia: 
RH401
Opis szkolenia: 

RH401 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management to czterodniowy kurs, rozwijający umiejętności niezbędne przy wdrażaniu i zarządzaniu dużej ilości serwerów pracujących pod kontrolą Red Hat Enterprise Linux.
Omawiane tematy to zarządzanie aktualizacjami, masowe zarządzanie instalacją oraz propagacją oprogramowania na serwerach oraz stacjach roboczych. Ponadto, omawiane jest zarządzanie plikami konfiguracyjnymi na szeroką skalę.
Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu Red Hat Network Satellite Server.
Ponadto uczestnik poznaje techniki budowania pakietów RPM. Poruszane są zagadnienia ułatwiające masowe uruchamianie systemów w przedsiębiorstwach takie jak PXE, DHCP i ich integracja z Red Hat Network/Satellite.

Cel szkolenia: 

Osoby biorące udział w kursie RH401 nauczą się jak efektownie tworzyć i zarządzać dużymi zespołami serwerów Red Hat Enterprise Linux.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 

Essential system management

 • Set high-level goals for effective system management.

Install Red Hat Satellite

 • Install a Red Hat Satellite server, and populate it with software channel content.

Red Hat Satellite organization

 • Create and manage Red Hat Satellite organizations, users, and system groups.

Use Subversion to manage changes

 • Initialize and configure a Subversion repository, start a new Subversion project, and manage revisions using Subversion.

Red Hat Satellite client configuration

 • Register client machines with Red Hat Satellite both interactively and in automated ways.

Red Hat Satellite software management

 • Configure Red Hat Satellite with custom and cloned software channels to manage software updates on client systems.

Build RPM packages

 • Create RPM packages for use with Red Hat Satellite to enable the deployment of programs and files on client systems.

Configuration file management with Satellite

 • Use Red Hat Satellite to deploy individual configuration files to client systems.

Provision with Red Hat Satellite

 • Use Red Hat Satellite to provision Red Hat Enterprise Linux systems from bare metal.

Red Hat Satellite administration

 • Perform Red Hat Satellite maintenance functions including embedded database management, activate Satellite with a new entitlement certificate, and export custom software channel content.

Red Hat Satellite API and reports

 • Use the Red Hat Satellite API to produce simple reports and perform basic administrative tasks.

Red Hat Satellite virtual machine management

 • Manage Red Hat Satellite entitlements and create kickstart profiles that will provision virtualization hosts and virtualized guests.

Comprehensive review

 • Review course material and deploy a Red Hat Satellite server.

EX236 Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam

Kod szkolenia: 
EX236
Opis szkolenia: 

Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage exam (EX236) on Red Hat Gluster Storage 2 is available only for a special demand until June, 2017.

Implement and manage flexible storage solutions suited for private and hybrid clouds

A Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage is earned when an IT professional demonstrates the ability to implement storage solutions using Red Hat Storage Server and to configure clients to use this storage. To earn this certificate, you must pass the Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam.   

Cel szkolenia: 

The performance-based Red Hat® Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage Exam (EX236) tests your ability to configure Red Hat Storage Server and clients.

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

Candidates that wish to take the Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage exam (EX236) on Red Hat Gluster Storage 2 should have the following skills and abilities:

 • Install Red Hat Storage Server on both physical and virtual systems and work with existing Red Hat Storage Server appliances
 • Configure a Red Hat Storage Server storage pool
 • Create individual storage bricks on either physical devices or logical volumes
 • Create various Red Hat Storage Server volumes such as:
  • Distributed
  • Replicated
  • Distributed-replicated
  • Stripe-replicated
  • Distributed-striped
  • Distributed-striped-replicated
 • Format the volumes with an appropriate file system
 • Create Red Hat Storage Server volume snapshots
 • Extend existing storage volumes by adding additional bricks and performing appropriate rebalancing operations
 • Configure clients to use Red Hat Storage Server appliance volumes using native and network file systems (NFS)
 • Configure clients to use Red Hat Storage Server appliance volumes using SMB
 • Configure Red Hat Storage Server features including disk quotas and POSIX access control lists (ACLs)
 • Configure IP failover for NFS-and SMB-based cluster services
 • Configure georeplication services
 • Configure unified object storage
 • Configure Red Hat Storage Server to support Hadoop
 • Troubleshoot Red Hat Storage Server problems
 • Monitor Red Hat Storage Server workloads
 • Perform Red Hat Storage Server management tasks such as tuning volume options, volume migration, stopping and deleting volumes, and configuring server-side quorum

RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management

Kod szkolenia: 
RH436
Opis szkolenia: 

RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management to praktyczny kurs z zarządzania pamięciami masowymi, Red Hat High Availability Add-On, klastrami oraz współdzielonymi przestrzeniami dyskowymi w oparciu o Red Hat Global File System 2 (GFS2) oraz Red Hat Storage Server.

To czterodniowe szkolenie skupia się na praktycznych laboratoriach omawiających  takie zagadnienia jak:

 • wykorzystywanie pamięci masowych klasy Enterprise (SAN-FC, iSCSI)
 • budowa wysokodostepnych serwisów w oparciu o Red Hat Cluster Suite
 • budowa współdzielonych usług plikowych w oparciu o Red Hat Global File System 2 (GFS2)
Cel szkolenia: 

Umiejętność efektywnej utylizacji nowoczesnych pamięci masowych w SAN, budowa klastrów wysokodostepnych oraz wykorzystywanie zalet Global Filesystem 2 (GFS2) w przechowywaniu danych.

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
Clusters and storage
 • Get an overview of storage and cluster technologies.
ISCSI configuration
 • Set up and manage iSCSI.
UDEV
 • Learn basic manipulation and creation of udev rules.
Multipathing
 • Combine multiple paths to SAN devices into one fault-tolerant virtual device.
Red Hat high-availability overview
 • Learn the architecture and component technologies in the Red Hat® High Availability Add-On.
Quorum
 • Understand quorum and quorum calculations.
Fencing
 • Understand fencing and fencing configuration.
Resources and resource groups
 • Understand rgmanager and the configuration of resources and resource groups.
Advanced resource management
 • Understand resource dependencies and complex resources.
Two-node cluster issues
 • Understand the use and limitations of two-node clusters.
LVM management
 • Review LVM commands and Clustered LVM (CLVM).
Global File System 2
 • Understand the GFS2 file system and use tools to create, maintain, and troubleshoot it.
XFS
 • Explore the features of the XFS® file system and tools required for creating, maintaining, and troubleshooting.
Red Hat Storage
 • Work with Gluster to create and maintain a scale-out storage solution.
Comprehensive review
 • Set up high-availability services and storage.

 

RH237 Red Hat Storage Server Administration with Expertise Exam

Kod szkolenia: 
RH237
Opis szkolenia: 

Szkolenie RH237 Red Hat Storage Server Administration z Egzaminem, to oferta dla administratorów pamięci masowych opartych o technologię GlusterFS, zakończona egzaminem EX236.

To szkolenie oparte jest na Red Hat Gluster Storage 2.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie aspekty planowania, uruchamiania zarządzania oraz skalowania pamięci masowych Red Hat Storage.

Skrócony plan zajęć to:

 • Instalacja oraz konfiguracja Red Hat Storage Server
 • Tworzenie oraz zarządzanie różnych typów woluminów
 • Wysokodostępne woluminy CIFS/NFS z zastosowaniem CTDB
 • Geo-replikacja
 • Unified file and object storage z wykorzystaniem Swift

Ostaniego dnia - bezpośrednio po szkoleniu odbywa się Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage EXAM.

Cel szkolenia: 

Efektywne zarządzanie infrastrukturą przestrzeni masowych z zastosowaniem Red Hat Storage/GlusterFS.

Zdobycie Certyfikatu Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Storage

Czas trwania: 
3 dni
Konspekt: 

Introduction to Red Hat Storage
Understand Red Hat® Storage server features and terminology.

Explore the classroom environment
Gain familiarity with the classroom environment.

Installation
Install Red Hat Storage server.

Basic configuration
Build a Red Hat Storage server volume.

Volume types
Understand different volume types.

Clients
Access data on Red Hat Storage server volumes from different client types.

ACLs and quotas
Implement quotas and Posix access control lists.

Extending volumes
Grow storage volumes online.

IP failover
Configure IP failover using CTDB.

Geo-replication
Configure geo-replication.

Unified file and object storage
Configure Swift object access.

Troubleshooting
Perform basic troubleshooting ta

 

Practical exam

RH442 Red Hat Enterprise Performance Tuning

Kod szkolenia: 
RH442
Opis szkolenia: 

RH442 Red Hat Enterprise Performance Tuning to zaawansowane czterodniowe szkolenie omawiające zagadnienia architektury systemu, charakterystyki wydajności, monitoringu, mierzenie wydajności oraz strojenia systemu.
RH442 powstał jako kurs ze strojenia wydajności oraz planowania pojemności systemów pracujących pod kontrolą Red Hat Enterprise Linux. Omówiona zostanie architektura systemów, metody testowania wydajności, narzędzia pomiarowe, metody analizy wydajności systemu i sieci, strojenie configuracji pod konkretne scenariusze pracy.
Aktualnie szkolenie to oparte jest już na wersji Red Hat Enterprise Linux 7.

Cel szkolenia: 

Poznanie architektury systemu Linux, zrozumienie zachodzących z nim procesów, sterowanie zachowaniem podsystemów oraz strojenie ich parametrów do pożądanej charakterystyki

Czas trwania: 
4 dni
Konspekt: 
 1. Introduction to performance tuning
 2. Collecting, graphing and intepreting data
 3. General Tuning
 4. Limiting resource usage (Cgroups)
 5. Hardware profiling
 6. Software profiling
 7. SystemTap
 8. Mail Server Tuning
 9. Large Memory Workload Tuning
 10. Tuning for CPU Intensive workload
 11. File Server Tuning
 12. Database Server Tuning
 13. Power Usage Tuning
 14. Virtualization Tuning

RH319 Red Hat Enterprise Virtualization with Exam

Kod szkolenia: 
RH319
Opis szkolenia: 

Wirtualizacja pozwala na wykorzystanie maksymalnych możliwości środowiska IT, poprzez możliwość uruchomienia wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze. Red Hat rozszerza dostępne dla klientów opcje na rynku wirtualizacji poprzez dostarczenie otwartego rozwiązania dla przedsiębiorstw - Red Hat Enterprise Virtualization.

Szkolenie Red Hat Enterprise Virtualization (RH318) daje specjalistom IT wiedzę oraz umiejętności potrzebne do uruchamiania oraz efektywnego zarządzania środowiskami opartymi o Red Hat Enterprise Virtualization. To praktyczne szkolenie pozwala zapoznać się z technologią, jej architekturą oraz możliwościami jakie są oferowane przez RHEV.

Szkolenie to pomaga kandydatom i przygotowuje ich do egzaminu Red Hat Enterprise Virtualization Certification Exam (EX318). Zdany egzamin to otrzymany certyfikat Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA).

Cel szkolenia: 

Po zakończeniu szkolenia, słuchacze potrafią efektywnie tworzyć, uruchamiać, zarządzać oraz migrować systemy działające pod kontrolą RHEV.

Wykład, praktyczne ćwiczenia oraz dogłębne poznanie technologii, są doskonały pierwszym krokiem dla każdego przesiębiorstwa pragnącego zaplanować oraz uruchomić platformę wirtualizacyjną.

Uzyskanie Certyfikatu Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA).

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 
 1. Red Hat Enterprise Virtualization Overview
  • Understand general virtualization, KVM concepts, and Red Hat Enterprise Virtualization platform
 2. Red Hat Enterprise Virtualization Manager
  • Install, test, remove and troubleshoot Red Hat Enterprise Virtualization Manager
 3. Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor
  • Install, configure, upgrade and troubleshoot Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor
 4. Red Hat Enterprise Virtualization Environment Configuration
  • Create and configure data centers, clusters, and storage domains
 5. Red Hat Enterprise Virtualization for Servers
  • Install, perform basic management of, and troubleshoot virtual servers
 6. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops
  • Install virtual desktops and configure para-virtualized drivers
 7. Manage Virtual Machines
  • Create and use image snapshots and explore high availability
 8. Virtual Machine Templates
  • Create Windows and Red Hat Enterprise Linux virtual machines with template images
 9. Desktop Pools and Users
  • Use desktop pools and deploy the Power User Portal with multi-level administrative roles
 10. Monitoring and Reports
  • Monitor Red Hat Enterprise Virtualization and create custom reports
 11. Red Hat Enterprise Linux Hosts
  • Manage virtual machines with Red Hat Network
 12. Advanced Red Hat Enterprise Virtualization
  • Performance tune Linux hosts and guests; back up and restore Red Hat Enterprise Virtualization
 13. Practical EXAM

EX401 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management Exam

Kod szkolenia: 
EX401
Opis szkolenia: 

Egzamin EX401 to praktyczny sprawdzian wiedzy przekazywanej na szkoleniu RH401 Deployment and Systems Management.

Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu wykorzystania aplikacji Red Hat Satellite Server w różnych scenariuszach zarządzania serwerami w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie aktualizacjami, plikami konfiguracyjnymi, automatyzacja uruchamiania nowych serwerów w środowisku produkcyjnym na masową skalę to tylko niektóre z umiejętności sprawdzanych na egzaminie.

Cel szkolenia: 

Certyfikowany specjalista centrum danych zarządzający sprawie i efektywnie serwerami Red Hat Enterprise Linux niezależnie od wielkości środowiska

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

Satellite Server Installation and Configuration

 • Install an RHN Satellite server
 • Add base channels from ISO images
 • Create child channels of a base channel
 • Create different types of users
 • Create groups and add group admins
 • Create configuration channels
 • Create a custom RPM spec file and build a binary RPM from source code
 • Upload custom RPMS to an RHN Satellite server
 • Create Activation keys
 • Assign groups, software channels and configuration channels to the Activation key\
 • Configure errata
 • Provisioning clients using kickstart
 • Set up and configure DHCP
 • Configure PXE-boot
 • Set up an SVN version control repository
 • Kickstart a machine using Cobbler
 • Manage virtual systems using RHN Satellite Server
 • Clone channels and use a cloned channel
   

RH402 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management with Exam

Kod szkolenia: 
RH402
Opis szkolenia: 

RH402 Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management z egzaminem to pięciodniowy kurs, rozwijający umiejętności niezbędne przy wdrażaniu i zarządzaniu dużej ilości serwerów pracujących pod kontrolą Red Hat Enterprise Linux, zakończony egzaminem Red Hat Certificate of Expertise in Enterprise Deployment and Systems Management Exam (EX401).
Omawiane tematy to zarządzanie aktualizacjami, masowe zarządzanie instalacją oraz propagacją oprogramowania na serwerach oraz stacjach roboczych. Ponadto, omawiane jest zarządzanie plikami konfiguracyjnymi na szeroką skalę.
Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu Red Hat Network Satellite Server.
Ponadto uczestnik poznaje techniki budowania pakietów RPM. Poruszane są zagadnienia ułatwiające masowe uruchamianie systemów w przedsiębiorstwach takie jak PXE, DHCP i ich integracja z Red Hat Network/Satellite.
Ostatniego dnia bezpośrendio po szkoleniu uczestnik zadaje egzamin EX401.

Cel szkolenia: 

Osoby biorące udział w kursie RH401 nauczą się jak efektownie tworzyć i zarządzać dużymi zespołami serwerów Red Hat Enterprise Linux.  Uczestnicy przygotowują się i podchodzą do zdawania egzaminu Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management Exam (EX401).
 

 

Czas trwania: 
5 dni
Konspekt: 

Essential system management

 • Install a Red Hat Satellite server, and populate it with software channel content.

Red Hat Satellite organization

 • Initialize and configure a Subversion repository, start a new Subversion project, and manage revisions using Subversion.

Red Hat Satellite client configuration

 • Configure Red Hat Satellite with custom and cloned software channels to manage software updates on client systems.

Build RPM packages

 • Use Red Hat Satellite to deploy individual configuration files to client systems.

Provision with Red Hat Satellite

 • Perform Red Hat Satellite maintenance functions including embedded database management, activate Satellite with a new entitlement certificate, and export custom software channel content.

Red Hat Satellite API and reports

 • Manage Red Hat Satellite entitlements and create kickstart profiles that will provision virtualization hosts and virtualized guests.

Comprehensive review

 • Review course material and deploy a Red Hat Satellite server.

Practical EXAM

EX436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management Expertise Exam

Kod szkolenia: 
EX436
Opis szkolenia: 

Egzamin EX436 to praktyczny sprawdzian wiedzy przekazywanej na szkoleniu RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management.

Zagadnienia poruszane na egzaminie odpowiadają zagadnieniom z kursu i dotyczą budowania wysokodostępnych serwisów w oparciu o Red Hat Cluster Suite, Red Hat Global Filesystem 2 (GFS2) oraz zarządzania pamięciami masowymi.

Cel szkolenia: 

Certyfikowany specjalista centrum danych potrafiący z zastosowaniem RHCS, GFS2 oraz inych technik budować odporne na awarie wysokodostępne aplikacje.

Czas trwania: 
1 dzień
Konspekt: 

To help you prepare, review the exam objectives which highlights the task areas you can expect to see covered in the exam. Red Hat reserves the right to add, modify, and remove exam objectives. Such changes will be made public in advance.

Candidates should be able to perform the tasks listed below:

 • Configure a high-availability cluster, using either physical or virtual systems, that:
  • Utilizes shared storage.
  • Provides service fail-over between the cluster nodes.
  • Provides preferred node for a given service.
  • Selectively fails over services based on specific constraints.
  • Preemptively removes non-functioning cluster members to prevent corruption of shared storage.
 • Manage logical volumes in a clustered environment:
  • Create volume groups that are available to all members of a highly available cluster.
  • Create logical volumes that can be simultaneously mounted by all members of a high-availability cluster.
 • Configure a GFS file system to meet specified size, layout, and performance objectives.
 • Configure iSCSI initiators.
 • Use multipathed devices.
 • Configure cluster logging.
 • Configure cluster monitoring.
 • As with all Red Hat performance-based exams, configurations must persist after reboot without intervention.
Subskrybuje zawartość

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready