Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RH199 RHCSA Rapid Track Course na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH199v7
Opis szkolenia: 

To połączone ze sobą i prowadzone w szybkim tempie, dwa szkolenia Red Hat® System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134).

RHCSA Rapid Track Course (RH199) odnosi się do Red Hat® Enterprise Linux® 7 i jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy mają już duże doświadczenie w administracji Linux. Szkolenie, w szybkim tempie, omawia zadania opisane w Red Hat System Administration I (RH124) i II (RH134). Po zapoznaniu się z całością materiałów kursu, uczestnicy powinni być przygotowani do podejścia do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).

 

Uwaga:
Kurs ten opiera się na znajomości wiersza poleceń opartego o administrację systemu Linux. Kandydacii powinni być w stanie wykonać polecenia wspólne z wiersza powłoki, działanie wspólne z opcji poleceń, oraz dostęp do stron pomocy. Słuchaczom, którym brakuje takiej wiedzy zaleca się do podjęcie szkoleń z Red Hat System Administration I (RH124) oraz II (RH134) zamiast RHCSA Rapid Track Course (RH199).

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Grupa docelowa: 
 • Doświadczeni administratorzy systemów Linux zarządzający systemami w przedsiębiorstwach.
 • Administratorzy pragnący zdobyć certyfikat RHCSA
Wymagania wobec słuchaczy: 
 • 1-3 lat doświadczenia w pracy z systemami Linux.
 • Potwierdzenie kompetencji poprzez wypełnienie ankiety kwalifikującej na szkolenie
 • Znajomość następujących zagadnień (przy minimalnym korzystaniu z dokumentacji):
  • Linux (niektóre ze szkoleń mogą być dla słuchacza odświeżeniem wiedzy),
  • The bash shell, including job control (&, fg, bg, jobs), shell expansion (command, tilde, globbing, brace, protection from expansion), I/O redirection, and pipes
  • IPv4 networking addressing and routing concepts, TCP/UDP, and ports
  • Navigation of the GNOME 3 interface
  • Editing text files from the command line with vim or other available programs
  • Finding information in man pages and info nodes
  • The concept of file permissions
  • Interactive installation of Red Hat Enterprise Linux
  • Per-user 'at' and 'cron' jobs
  • Use of archival utilities such as 'tar', 'zip', and compression utilities
  • Absolute and relative paths
  • Finding files with 'find' and 'locate'
Cena netto PLN: 
4800
Cena brutto PLN: 
5904
Czas trwania: 
4 dni
Uwagi: 

Wybierając to szkolenie prosimy zapoznać się z opisami szkoleń Red Hat System Administration I (RH124) & Red Hat System Administration II (RH134) jako nad alternatywą dla RH199. Szkolenie jest intensywne. Uczestnik niespełniający wymagań wstępnych może nie osiągnąć zamierzonego celu.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 • Managing users and groups, files, and file permissions
 • Updating software packages with yum
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage and creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Managing Kernel-based Virtual Machines (KVMs)
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

Details:

Accessing the command line

 • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing Files from the command line

 • Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

 • Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

 • Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

 • Monitor and control processes running on the system.

Installing and updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

 • Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

 • Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

 • Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

 • Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systemsv

 • Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld

 • Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

 • Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 19/12/2016
Pon, 16/01/2017
Pon, 06/02/2017
Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready