Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RH200 RHCSA Rapid Track Course z egzaminem RHCSA na RHEL7

Kod szkolenia: 
RH200v7
Opis szkolenia: 

RHCSA Rapid Track Course (RH200) to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

Podczas zajęć, uczestnik poznaje jak zarządzać stacjami roboczymi oraz serwerami, jak je instalować, zarządzać konfiguracją oraz łącznością z siecią.

W związku z intensywnym procesem nauczania, aby kurs przyniósł zakładany efekt należy spełniać wymagania wstępne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik jest gotowy do sesji egzaminacyjnej RHCSA.

RH200 zawiera w pakiecie egzamin RHCSA. Egzamin trwa 2,5 godziny i odbywa się piątego dnia zajęć.

Cel szkolenia: 

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Grupa docelowa: 
 • Doświadczeni administratorzy systemów Linux zarządzający systemami w przedsiębiorstwach.
 • Administratorzy pragnący zdobyć certyfikat RHCSA
Wymagania wobec słuchaczy: 
 • 1-3 lat doświadczenia w pracy z systemami Linux
 • Potwierdzenie kompetencji poprzez wypełnienie ankiety kwalifikującej na szkolenie
 • Znajomość następujących zagadnień:
  • Linux (niektóre ze szkoleń mogą być dla słuchacza odświeżeniem wiedzy),
  • The bash shell, including job control (&, fg, bg, jobs), shell expansion (command, tilde, globbing, brace, protection from expansion), I/O redirection, and pipes
  • IPv4 networking addressing and routing concepts, TCP/UDP, and ports
  • Navigation of the GNOME 3 interface
  • Editing text files from the command line with vim or other available programs
  • Finding information in man pages and info nodes
  • The concept of file permissions
  • Interactive installation of Red Hat Enterprise Linux
  • Per-user 'at' and 'cron' jobs
  • Use of archival utilities such as 'tar', 'zip', and compression utilities
  • Absolute and relative paths
  • Finding files with 'find' and 'locate'
Cena netto PLN: 
5400
Cena brutto PLN: 
6642
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Wybierając to szkolenie prosimy zapoznać się z opisami szkoleń Red Hat System Administration I & Red Hat System Administration II jako nad alternatywą dla RH199. Szkolenie jest intensywne. Uczestnik niespełniający wymagań wstępnych może nie osiągnąć zamierzonego celu.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 • Managing users and groups, files, and file permissions
 • Updating software packages with yum
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage and creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Managing Kernel-based Virtual Machines (KVMs)
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

Details:

Accessing the command line

 • Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.

Managing Files from the command line

 • Work with files from the bash shell prompt.

Managing local Linux users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

Controlling access to files with Linux file system permissions

 • Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.

Managing SELinux security

 • Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.

Monitoring and managing Linux processes

 • Monitor and control processes running on the system.

Installing and updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Controlling services and daemons

 • Control and monitor network services and system daemons using systemd.

Managing Red Hat Enterprise Linux networking

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Analyzing and storing logs

 • Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Managing storage and file systems

 • Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.

Scheduling system tasks

 • Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.

Mounting network file systemsv

 • Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.

Limiting network communication with firewalld

 • Configure a basic local firewall.

Virtualization and kickstart

 • Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.

Practical EXAM

 

Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 19/12/2016
Pon, 16/01/2017
Pon, 06/02/2017
Wrocław: 
Pon, 05/12/2016
Kraków: 
Pon, 12/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready