Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

EX248 Red Hat Certified JBoss Administration (RHCJA) Exam

Kod szkolenia: 
EX248
Opis szkolenia: 

Red Hat Certified JBoss Administration (RHCJA) Exam (EX248) to 4 godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności administracji serwerem aplikacyjnym JBoss Enterprise Applicaiton Platform 6 (JBoss Application Server 7).
Poprzednia nazwa certyfikatu to JBoss Certified Application Administrator (JBCAA)

Cel szkolenia: 

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem Red Hat Certified JBoss Administrator (RHCJA).

Grupa docelowa: 

Administratorzy serwerów aplikacyjnych JBoss pragnący potwierdzić swoje kompetencje administratora serwera w rozpoznawany oraz ceniony na całym świecie sposób.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCSA lub RHCE na Red Hat Enterprise Linux 6 powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Cena netto PLN: 
2988
Cena brutto PLN: 
3675.24
Cena EURO: 
714
Czas trwania: 
1 dzień
Uwagi: 

Cena w PLN jest kosztem orientacyjnym. Koszt egzaminu 714 Euro przeliczany jest wg kursu sprzedaży w NBP z dnia wystawienia faktury. Kurs Euro przyjęty do kalkulacji 1Euro=4,1846 PLN - tabela NBP nr 111/C/NBP/2015 z dnia 2015-06-11.

Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

Oferujemy  szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na info@osec.pl

 

Egzamin trwa 4 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników.

Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzamin. Firma OSEC, ani żadnej z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email w wynikami w przeciągu tygodnia prosimy kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

Konspekt: 

Exam objectives:

Using JBoss Enterprise Application Platform, RHCJA exam candidates should be able to accomplish the tasks below without assistance. The tasks have been grouped into categories to assist your preparation.

Install and manage JBoss Enterprise Application Platform

 • Install JBoss Enterprise Application Platform to a specific location on a system.
 • Install additional, operating system specific native libraries to enhance JBoss Enterprise Application Platform performance
 • Configure minimal security requirements for accessing and managing JBoss Enterprise Application Platform
 • Access and manage JBoss Enterprise Application Platform using the provided tools
 • Configure and start a multi-node, multi-server JBoss Enterprise Application Platform domain spanning at least two hosts with multiple servers per host

Configure JBoss Enterprise Application Platform domains, hosts and servers

 • Create and remove JBoss Enterprise Application Platform domains, hosts and servers
 • Start, monitor and stop individual JBoss Enterprise Application Platform domains, hosts and servers
 • Configure Java™ memory usage at the host, server group and server level

Configure JBoss Enterprise Application Platform to support clustered and HA operation

 • Configure persistent network bindings for JBoss Enterprise Application Platform services (both addresses and ports)
 • Configure high-availability clustering using either TCP unicast or UDP multicast networking
 • Secure the communications channels between clustered nodes
 • Configure an Apache based load balancer for handling HTTP session fail over in a HA environment

Monitoring and managing JBoss Enterprise Application Platform

 • Create and restore configuration snap shots
 • Configure JBoss Enterprise Application Platform logging
 • Configure and secure JBoss Enterprise Application Platform JMX interface for external monitoring

Configuring Java Messaging Service

 • Create and configure JMS topics and queues
 • Secure access to JMS destinations

Manage applications

 • Select appropriate JBoss Enterprise Application Platform server profiles based on application requirements
 • Configure DataSources (both XA and non-XA compliant)
 • Deploy and undeploy applications
 • Deploy and undeploy additional libraries and drivers
 • Deploy a web application to the root context

Configure JBoss Web Connectors

 • Tune and configure JBoss Enterprise Application Platform web connector properties as requested
 • Configure Apache integration with JBoss Enterprise Application Platform
 • Configure an SSL encrypted connection

Configure JBoss Enterprise Application Platform security

 • Create, modify and use security domains
 • Connect JBoss Enterprise Application Platform to specified external security sources such as LDAP and DBMS
 • Secure access to JBoss Enterprise Application Platform services

 

Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pią, 09/12/2016
Wrocław: 
Pią, 16/12/2016
Kraków: 
Pią, 23/12/2016

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready