Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

EX200 RHCSA certification exam (v6)

Kod szkolenia: 
EX200v6
Opis szkolenia: 

EX200 RHCSA certification exam to 2,5 godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

 

UWAGA:
nie prowadzimy otwartego naboru uczestników na ten egzamin, w razie zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem handlowym lub z działem handlowym:
tel. 22 861 96 04
e-mail: osec@osec.pl

Cel szkolenia: 

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified System Administrator"

Grupa docelowa: 

Administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje kompetencje Administratora systemu w rozpoznawany oraz ceniony na całym świecie sposób.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczenem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCE na tej samej wersji systemu powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Cena netto PLN: 
900
Cena brutto PLN: 
1107
Czas trwania: 
1 dzień
Uwagi: 

Egzamin trwa 2,5 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników.

Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzamin. Firma OSEC, ani żadnej z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email w wynikami w przeciągu tygodnia prosimy kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

UWAGA:
nie prowadzimy otwartego naboru uczestników na ten egzamin, w razie zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem handlowym lub z działem handlowym:
tel. 22 861 96 04
e-mail: osec@osec.pl

Konspekt: 

Poniższe czynności kandydat powinien wykonać bez pomocy zewnętrznej: (treści nie tłumaczymy na język polski z obawy o zatracenie oryginalnego znaczenia przetłumaczonej wersji)

Understand and use essential tools

 • Access a shell prompt and issue commands with correct syntax.
 • Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.).
 • Use grep and regular expressions to analyze text.
 • Access remote systems using ssh and VNC.
 • Log in and switch users in multiuser runlevels.
 • Archive, compress, unpack, and uncompress files using tar, star, gzip, and bzip2.
 • Create and edit text files.
 • Create, delete, copy, and move files and directories.
 • Create hard and soft links.
 • List, set, and change standard ugo/rwx permissions.
 • Locate, read, and use system documentation including man, info, and files in /usr/share/doc.

Operate running systems

 • Boot, reboot, and shut down a system normally.
 • Boot systems into different runlevels manually.
 • Use single-user mode to gain access to a system.
 • Identify CPU/memory intensive processes, adjust process priority with renice, and kill processes.
 • Locate and interpret system log files.
 • Access a virtual machine's console.
 • Start and stop virtual machines.
 • Start, stop, and check the status of network services.

Configure local storage

 • List, create, delete, and set partition type for primary, extended, and logical partitions.
 • Create and remove physical volumes, assign physical volumes to volume groups, and create and delete logical volumes.
 • Create and configure LUKS-encrypted partitions and logical volumes to prompt for password and mount a decrypted file system at boot.
 • Configure systems to mount file systems at boot by Universally Unique ID (UUID) or label.
 • Add new partitions and logical volumes, and swap to a system non-destructively.

Create and configure file systems

 • Create, mount, unmount, and use ext2, ext3, and ext4 file systems.
 • Mount, unmount, and use LUKS-encrypted file systems.
 • Mount and unmount CIFS and NFS network file systems.
 • Configure systems to mount ext4, LUKS-encrypted, and network file systems automatically.
 • Extend existing unencrypted ext4-formatted logical volumes.
 • Create and configure set-GID directories for collaboration.
 • Create and manage Access Control Lists (ACLs).
 • Diagnose and correct file permission problems.

Deploy, configure, and maintain systems

 • Configure networking and hostname resolution statically or dynamically.
 • Schedule tasks using cron.
 • Configure systems to boot into a specific runlevel automatically.
 • Install Red Hat Enterprise Linux automatically using Kickstart.
 • Configure a physical machine to host virtual guests.
 • Install Red Hat Enterprise Linux systems as virtual guests.
 • Configure systems to launch virtual machines at boot.
 • Configure network services to start automatically at boot.
 • Configure a system to run a default configuration HTTP server.
 • Configure a system to run a default configuration FTP server.
 • Install and update software packages from Red Hat Network, a remote repository, or from the local file system.
 • Update the kernel package appropriately to ensure a bootable system.
 • Modify the system bootloader.

Manage users and groups

 • Create, delete, and modify local user accounts.
 • Change passwords and adjust password aging for local user accounts.
 • Create, delete, and modify local groups and group memberships.
 • Configure a system to use an existing LDAP directory service for user and group information.

Manage security

 • Configure firewall settings using system-config-firewall or iptables.
 • Set enforcing and permissive modes for SELinux.
 • List and identify SELinux file and process context.
 • Restore default file contexts.
 • Use boolean settings to modify system SELinux settings.
 • Diagnose and address routine SELinux policy violations.

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready