Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

EX300 RHCE certification exam (v6)

Kod szkolenia: 
EX300v6
Opis szkolenia: 

EX300 RHCE certification exam to 2 godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności kandydata w zakresie zaawansowanej administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

 

UWAGA:
nie prowadzimy otwartego naboru uczestników na ten egzamin, w razie zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem handlowym lub z działem handlowym:
tel. 22 861 96 04
e-mail: osec@osec.pl

Cel szkolenia: 

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified Engineer"

Grupa docelowa: 

Administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje kompetencje Inżyniera systemu poprzez uzyskanie szanowanego oraz rozpoznawanego certyfikatu RHCE

Wymagania wobec słuchaczy: 

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczenem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCSA na tej samej wersji systemu powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Cena netto PLN: 
1500
Cena brutto PLN: 
1845
Czas trwania: 
1 dzień
Uwagi: 

Egzamin trwa 2 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników.

Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować i się podporządkować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzaminu. Firma OSEC, ani żaden z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email w wynikami w przeciągu tygodnia prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

UWAGA:
nie prowadzimy otwartego naboru uczestników na ten egzamin, w razie zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z opiekunem handlowym lub z działem handlowym:
tel. 22 861 96 04
e-mail: osec@osec.pl

Konspekt: 

Poniższe czynności kandydat powinien wykonać bez pomocy zewnętrznej: (treści nie tłumaczymy na język polski z obawy przed zatraceniez oryginalnego znaczenia przetłumaczonej wersji)

System configuration and management

 • Route IP traffic and create static routes.
 • Use iptables to implement packet filtering and configure network address translation (NAT).
 • Use /proc/sys and sysctl to modify and set kernel runtime parameters.
 • Configure a system to authenticate using Kerberos.
 • Build a simple RPM that packages a single file.
 • Configure a system as an iSCSI initiator that persistently mounts an iSCSI target.
 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network).
 • Use shell scripting to automate system maintenance tasks.
 • Configure a system to log to a remote system.
 • Configure a system to accept logging from a remote system.

Network services

Network services are an important subset of the exam objectives. RHCE candidates should be capable of meeting the following objectives for each of the network services listed below:

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.

HTTP/HTTPS

 • Configure a virtual host.
 • Configure private directories.
 • Deploy a basic CGI application.
 • Configure group-managed content.

DNS

 • Configure a caching-only name server.
 • Configure a caching-only name server to forward DNS queries.
 • Note: Candidates are not expected to configure master or slave name servers.

FTP

 • Configure anonymous-only download.

NFS

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.

SMB

 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide network shares suitable for group collaboration.

SMTP

 • Configure a mail transfer agent (MTA) to accept inbound email from other systems.
 • Configure an MTA to forward (relay) email through a smart host.

SSH

 • Configure key-based authentication.
 • Configure additional options described in documentation.

NTP

 • Synchronize time using other NTP peers.

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready